See Innovation & Collaboration

Kennis- en innovatiehub Apeldoorn

De Universiteit Twente, hogeschool Saxion, Politieacademie, ROC Aventus en Koninklijke Marechaussee hebben samen met de gemeente Apeldoorn en Apeldoornse bedrijven een kennis- en innovatiehub opgezet dat zich richt op een veilige digitale samenleving. De overeenkomst werd in april 2020 ondertekend. UT-wetenschappers verzorgen binnen de kennis- en innovatiehub, die in het najaar van 2020 ook een fysieke locatie krijgt, postdoctoraal onderwijs en onderzoek in vier vakgebieden.

In de kennis- en innovatiehub focussen studenten en professionals zich op de laatste ontwikkelingen rondom cyberveiligheid en digitalisering. De gemeente Apeldoorn zocht hierover contact met Saxion en de Universiteit Twente. Apeldoorn vindt kennisontwikkeling op deze terreinen noodzakelijk om de sociaaleconomische ontwikkeling van de stad en regio te versterken.

De UT richt zich binnen de kennis- en innovatiehub op o.a. Life Long Learning-principes waarmee de universiteit al de nodige ervaring heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Medewerkers van de Belastingdienst, Achmea en de IT-bedrijven starten met vier onderwijsmodules waar verschillende UT-wetenschappers bij betrokken zijn. Het gaat daarbij om data science, business IT, cybersecurity en daaraan gekoppelde ethische vraagstukken. Daarnaast zijn er verschillende PDEng-opleidingen (tweejarige postmaster/ontwerpopdracht) gestart, vooral op het gebied van intelligent manufacturing en digitalisering. Aan UT-zijde wordt de kennis- en innovatiehub gecoördineerd door Stephan Maathuis (faculteit EEMCS) en Maarten van Steen (onderzoeksinstituut DSI).