See CV Dave H.A. Blank

Curriculum vitae NL

Prof dr. ing. Dave H.A. Blank (Amsterdam, 1953) is in 1991 gepromoveerd aan de Universiteit Twente bij de faculteit Technische Natuurkunde op het gebied van hoge temperatuur supergeleidende dunne lagen onder supervisie van prof. Horst Rogalla. Hierna werd hij bij de Universiteit Twente universitair docent bij de leerstoel Lage Temperaturen. In 1998 verbleef hij gedurende een jaar in Stanford University, USA, bij de Materials Science groep van prof. Mac Beasley en prof. Theodore Geballe. Terug in Twente werd hij programma directeur van het onderzoeksinstituut MESA+ op het gebied van materiaalkunde van interfaces. In november 2002 werd hij hoogleraar van de leerstoel Inorganic Materials Science van de faculteit Technische Natuurwetenschappen, Universiteit Twente. In januari 2007 werd hij wetenschappelijk directeur van MESA+, het instituut op het gebied van de nanotechnologie in Nederland en een van de grootste wereldwijd. Sinds 1 september 2015 is hij Chief Scientific Ambassador en Universiteitshoogleraar van de Universiteit Twente en in 2018 adviseur onderzoek van College van Bestuur Saxion University of Applied Sciences.

Hij begon zijn studie aan de toenmalige LTS, Enschede (TTO-stroom) om vervolgens na de MTS (werktuigbouwkunde) en de HTS (Fysische Techniek) te studeren aan de THT (Technische Natuurkunde). Hij kwam in dienst van de THT als technicus en is via promotie tot doctor nu hoogleraar aan de universiteit.

In 2003 heeft hij de VICI-laureaat van de Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek ontvangen voor vernieuwend onderzoek. In 2010 kreeg hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2011 werd hij STW Simon Stevin Meester, voor succesvol toegepast onderzoek. In 2012 werd aan hem de Ten Hag prestatieprijs uitgereikt. In 2014 kreeg hij de FOM valorisatieprijs uitgereikt voor toepassingen van fundamenteel onderzoek.

Hij is lid van de Royal Society of Arts and Sciences, Gothenburg, Sweden, Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI), Topteam Topsector High Tech Systemen en Materialen en Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).

Dave Blank is naast auteur van meer dan 300 wetenschappelijke artikelen, schrijver van populair wetenschappelijke artikelen. Hij was hoofdredacteur van Natuurkunde.nl, een website die VWO leerlingen moet enthousiasmeren voor bèta. Hij is betrokken bij het opzetten van het nieuwe bacheloropleiding Advanced Technology, een multidisciplinaire brede technische opleiding aan de Universiteit Twente.

Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Student Union in Twente. Daarnaast is hij oprichter en eerste voorzitter geweest van de stichting Faculty Club, UTwente.

Hij was voorzitter van het Europese Science Programma THIOX op het gebied van oxidische dunne lagen, Marie Curie Fellow en organisator van verschillende international conferenties en symposia.

Hij was programmadirecteur op het gebied van NanoElectronic Materials van NANONED, een BSIK-subsidie op het gebied van de nanotechnologie en bestuurslid van NanoNed. Hij was voorzitter van het onderzoeksgebied Nanofysica en Technology van de stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie) en voorzitter van de commissie die het strategie document ‘Towards a multidisciplinary national nanoscience programme’ betreffende nanotechnologie in Nederland voor NWO en de regering heeft geschreven. Hij is auteur van de Strategische Research Agenda van het Nederlands Nano Initiatief (2008) en hij is voorzitter van het uitvoerend bestuur van het daaruit gehonoreerde NanoNextNL FES-programma met een subsidie van 125 Miljoen Euro.

Daarnaast is Dave Blank medeoprichter en vicevoorzitter van de stichting QUA ART QUA SCIENCE die tot doel heeft een brug te slaat tussen wetenschap en kunst en voorzitter van Kunst in het Volkspark, een kunstmanifestatie die jaarlijks plaatsvindt in Enschede met meer van 20.000 bezoekers, voorzitter van de Stichting ScienceCafe Enschede, die tot doel heeft wetenschap, nieuwsgierigheid en (ont)spanning bij elkaar te brengen, voorzitter van Maatschappelijk Plein Twente, partner van FC Twente, een initiatief die o.a. tot doel heeft om werkgelegenheid te scheppen voor verschillende doelgroepen en voorzitter van de stichting NaNOcancer voor het ontwikkelen van vroegdiagnostiek van kanker.

Twitter: @DaveBnano