Integrale preoperatieve polikliniek AMC

Achtergrond

Het implementeren van een ‘Integrale Preoperatieve Poli’ als zorgketen is cruciaal gezien het verouderen van de patiëntenpopulatie, toenemende co morbiditeit met polyfarmacie en de groter wordende rol van het AMC als tertiair verwijs centrum.  Beoogde effecten zijn een toename van efficiëntie van het preoperatieve proces en daardoor verbetering van kwaliteit van zorg, en vergroting van patiënt-vriendelijkheid.

In het AMC vinden jaarlijks ruim 17.000 operaties onder anesthesie en/of regionale verdoving plaats. Sinds de introductie van EPIC werken verschillende specialismen en werknemersgroepen in één dossier. Desondanks is er veel versnippering in het perioperatieve zorgproces, voornamelijk op basis van historisch gegroeide logistieke processen. De afzonderlijke agenda’s voor de verschillende locaties en zorgverleners maken planning gecompliceerd en belemmeren een vlotte doorstroming door de zorgketen. Preoperatieve optimalisatie van de patiënt begint dikwijls pas op een later moment dan wenselijk is. Wij zijn van mening dat een Integrale Preoperatieve Poli hier voordelen in biedt en het model voor de toekomst is. Hoe ziet de ‘Integrale Preoperatieve Poli’ eruit? Na indicatiestelling wordt de patiënt – al dan niet direct - via een geoptimaliseerde planningsmodule van Epic doorgestuurd naar de Integrale Preoperatieve Poli. Door optimale afstemming ziet de patiënt achtereenvolgens: 

 1. de snijder: WAAROM moet de patiënt geopereerd worden, WAT gaat er gebeuren
 2. de apothekers assistente: WELKE medicatie gebruikt de patiënt, correcte invoer in Epic uit LSP
 3. de doktersassistente/verpleegkundige: vitale parameters, vragenlijsten, allergie dubbel check, voorbereiding gesprek anesthesioloog; HOE loopt alles rondom opname (opname gesprek)
 4. de anesthesioloog: risicoschatting, opstarten preoperatieve optimalisatie, bespreken anesthesie techniek,
 5. de laboranten voor het afnemen van bloed, het maken van een ECG, longfunctie of echo cor

Doel

De stagiair zal deelnemen in het multidisciplinaire projectteam en draagt bij aan de kwantitatieve analyses en capaciteitsberekeningen.

 • Analyse huidige patiëntstromen pre-assessment en poliklinieken snijders
 • Decision support tool ontwerpen waarmee optimale patiëntstromen voor pre-assessment kunnen worden berekend
 • Doorrekenen verschillende scenario’s en advies te volgen scenario
 • Monitoring van verbeteringen tijdens pilot op basis van KPI’s
 • Business case opstellen voor verwachtte kosten en baten bij volledige doorvoering verbetering

Projectteam

Opdrachtgever: Dr. B. Preckel (hoogleraar Anesthesie)

Projectleider: Dr. G. Oei (Anesthesioloog i.o.)

Begeleiders stagiair:

 • Ferry Smeenk MSc. (stafmedewerker procesoptimalisatie Zorgsupport)
 • Menno van Dijk MSc. (Adviseur Capaciteitsmanagement Operatieve Zorg)