2015-11 MSc assignment: ontwerpen van een voorbereidingsmode voor de Marine

MASELMAhttp://www.dinalog.nl/cms_file.php?fromDB=6204&width=600

Afstudeerproject bij Defensie, Marine organisatie-eenheid:

Directie Materiƫle Instandhouding
https://www.defensie.nl/organisatie/marine/inhoud/eenheden/directie-materiele-instandhouding

Deze directie neemt deel aan het Maselma project:
http://www.dinalog.nl/en/projects/r_d_projects/maselma/

Achtergrond: De uitdaging is dat er meerdere partijen samen moeten werken voor het verzorgen van een optimale instandhouding (onderhoud, reparaties en modificaties) van schepen, teneinde een zo hoog mogelijke operationele beschikbaarheid te realiseren. Deze partijen verzorgen elk specifieke instandhoudingstaken, maar informatie en kennis moeten gedeeld worden voor een optimale besluitvorming.

De partijen zijn:

  • de scheepswerf: uitvoeren van onderhoudstaken -> input technische (prestatie) indicatoren zoals operationele draaiuren en beschikbaarheid onderhoudsmiddelen;
  • de service verlener: logistieke dienstverlener (inkoop, opslag, distributie) -> op basis van prestatie indicatoren (operationele beschikbaarheid en instandhoudingskosten) bepalen van systeemparameters zoals voorraadhoogten reservedelen, doorlooptijden, capaciteitsinzet, e.d.;
  • de klant/DMI (Dienst Materieel Instandhouding): beheerder/toezichthouder -> strategische indicatoren zoals kosten en operationele beschikbaarheid.

Doel: Het ontwerpen van een voorbereidingsmodel voor de instandhouding, waarbij diverse keuzen moeten worden afgewogen ten einde de operationele beschikbaarheid van schepen gedurende de gehele levenscyclus te optimaliseren. In dit project richten we ons in het bijzonder op het segment sleepboten

Startdatum z.s.m., in overleg. Standplaats: Den Helder.

Contact: Universiteit Twente: prof. dr. W.H.M. Zijm (w.h.m.zijm@utwente.nl), dr. Matthieu van der Heijden (m.c.vanderheijden@utwente.nl)

Directie Materiƫle Instandhouden: mw B. Keers, MSc (BBM.KEERS@mindef.nl)