Validatie en optimalisatie simulatiemodel Spoedpost MST

Achtergrond

De afgelopen jaren zijn in Nederland veel huisartsenposten (HAP) en spoedeisende hulpafdelingen (SEH) met elkaar een vorm van integratie aangegaan tot één spoedpost. Sinds 2016 werken de SEH van MST en de HAP van HDT-Oost samen in één spoedpost. Vooraf (2014) is met behulp van een discrete-event simulatiemodel gekeken wat mogelijke effecten van de integratie zouden zijn voor beide organisaties. Men wil nu weten wat de daadwerkelijke effecten van de integratie zijn geweest, hierbij rekening houdend met de veranderingen in patiëntaantallen en -karakteristieken. Daarnaast wil men weten op welke wijze en in welke mate verdere optimalisatie van de spoedpost (aanpassingen in processen, resources en layout) mogelijk is.

Doel

Bepalen van het effect van integratie voor de SEH, de HAP en de gevolgen voor de patiënten:

1.     Validatie van het simulatiemodel

Opstellen van een advies voor mogelijke verbeterpunten (Master afstuderen):

2.     Optimalisatiemogelijkheden door middel van discrete event simulation.

Aanpak

 • Proces en data-analyse SEH;
 • Proces en data-analyse HAP;
 • In kaart brengen wijzigingen oude situatie, verwachte geïntegreerde situatie en huidige geïntegreerde situatie;
 • Simuleren van deze drie situaties;
 • Bepalen effect geïntegreerde spoedpost Enschede;
 • In kaart brengen optimalisatiemogelijkheden (Master afstuderen);
 • Simuleren optimalisatiemogelijkheden (Master afstuderen).

Profiel student

 • Master of Bachelor student Technische Bedrijfskunde \ Industrial Engineering and Management
 • Affiniteit met computersimulatie (het simulatiemodel is reeds ontwikkeld)
 • Affiniteit met zorglogistiek
 • Analytisch sterk
 • Sociaal vaardig

Praktisch

 • Start: 2018
 • Onderzoek vindt plaats bij MST en HDT-Oost (HAP Enschede) met begeleiding vanuit Bureau Acute Zorg Euregio.

Informatie

 • Bureau Acute Zorg Euregio: Manon Bruens, 053 - 487 7138, m.bruens@acutezorgeuregio.nl
 • Universiteit Twente: Martijn Mes, 053 - 489 4062, m.r.k.mes@utwente.nl