Bachelor opdracht interne logistiek bij Van Gerrevink

Van Gerrevink B.V. is gespecialiseerd in het professioneel recyclen en vernietigen van afvalstromen. Voor zowel particulieren als voor bedrijven en overheden zijn wij sinds 1879 partner voor het overslaan, sorteren, bewerken, vernietigen, verwerken en (tijdelijk) opslaan van onder andere papier, metaal, hout, kunststof en elektronica-afval.

Interne logistiek

Op onze werf in Apeldoorn wordt jaarlijks ruim 50.000 ton van verschillende afvalstromen verwerkt. Voor de aanvoer van afval en afvoer van grondstof zijn jaarlijks circa 25.000 voertuigbewegingen noodzakelijk. Intern komt daarnaast nog het transport met heftrucks, kranen en een wiellader. Het probleem is dat de werf uit de jaren 70 van de vorige eeuw stamt. In de loop der tijd is het bedrijf gegroeid. In het begin is er een eerste loods gebouwd, die voor moderne vrachtauto’s en heftrucks te laag is. Later zijn er meerdere loodsen bijgebouwd, maar door deze aanbouwen is er een onhandige logistiek ontstaan. Het terrein van 2 hectare is op zich groot genoeg, maar door de grote verspreiding materiaalstromen zijn er te veel interne transportbewegingen. Dit brengt kosten en veiligheidsrisico’s met zich mee. Het huidige machinepark bestaat uit een aantal machines met een massa tot 40ton die derhalve lastig te verplaatsen zijn, daarom is het belangrijk dat het effect van een herinrichting eerst grondig bestudeerd wordt.

Bachelor opdracht

De opdracht zal uit een aantal fasen bestaan:

  • Quick scan probleem
  • Opstellen projectplan
  • Literatuuronderzoek
  • Analyse van de huidige lay-out
  • Analyse van de goederenstromen
  • Opstellen verbeteringsvoorstel

Duur en begeleiding

De duur van de stage zal in overleg met de opleidingscoördinator drie maanden bedragen. De begeleiding zal vanuit de Universiteit Twente door dr.ir. Martijn Mes en dr.ir. Marco Schutten verzorgd worden en vanuit van Gerrevink door ir. Marc van Gerrevink en ing. Carst Plaggenmarsch.

Vergoeding

Full time Bachelor-WO afstudeerders ontvangen een stagevergoeding van € 355,25 bruto per maand.

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie en solliciteren kun je contact opnemen met Marc van Gerrevink (inf@vangerrevink.nl, 055-5380660) of met Martijn Mes (m.r.k.mes@utwente.nl).