2015-08 B-opdracht Tracking & Tracing op basis Iridium satellietnetwerk-busienss case

Opdrachtformulering: Ontwikkelen Business Case Tracking and Tracing op basis Iridium-satellietnetwerk

14.07.2015
Door:

 • Ruud Kleinendorst (NedAero)
 • Jan ten Thije (Leap Development)
 • Rob van Vollenhoven (Oost NV)

Inleiding

De gebruikelijke satellietnetwerken hebben een (sterk) beperkte bedekkingsgraad. Over het hele aardoppervlak bezien is de dekkingsgraad voor GSM slechts 5%. Voor veel toepassingen en wensen is dit veel te beperkt. Onder andere vliegtuigen en helikopters die vliegen over/in gebieden met een beperkt dekking van gewone satellieten, is dit een risico. Bij een incident, ongeval of andere calamiteiten, is het niet mogelijk contact te leggen met de thuisbasis. Het Iridium netwerk biedt hiervoor een oplossing.

Het Iridium Netwerk is niet geschikt om gigabytes aan data te versturen.
Eén data kanaal van Iridium kan op dit moment 2400 Bits per second aan. Hetgeen voldoende is voor spraak en veel M2M toepassingen.
Overigens moet een Iridium Data verbinding niet gezien worden als een 'vaste verbinding' die er altijd is. Voor M2M applicaties wordt veelal Short Burst Data (SBD) gebruikt.
Zie dit als een soort van SMS.
Het door Leap Development gebruikte satelliet modem kan SBD berichten versturen van maximaal 1960 karakters en berichten ontvangen van maximaal 1890 karakters.
Dit zijn dus al redelijke 'lappen tekst' die op deze wijze verstuurd kunnen worden.

Opzet van het systeem voor Aircraft Tracking en voor telephone calls (rechts)

Waardepropositie (in ontwikkeling) van NedAero en Leap Development

Het ontwikkelen, op de markt brengen en distribueren van een tracking & tracing apparaat geschikt voor gebruik in de luchtvaart, op basis van:

 • Iridium netwerk met praktisch wereldwijde dekking
 • Inclusief (als optie) extra functionaliteiten zoals doorgeven bepaalde communicatiesignalen en/of GSM-communicatie
 • Gezamenlijke ontwikkeling door Leap Development en Nedaero
  externe ontwikkelpartijen zijn een certificerings/validatie bedrijf (ADSE of NLR) en een metaalbedrijf (bv. PM Aerotec)
 • Gecertificeerd als los apparaat voor gebruik in vliegtuigen en helikopters
  • Alternatief niet gecertificeerd
  • Alternatief gecertificeerd als integraal onderdeel van de certificatie van het luchtvaarttuig

Wellicht zijn er mogelijkheden voor een combinatie met de electronic flight bag EFB, wat kan voorzien in een extra verdienmodel.

 • Qua prijsstelling onderkant van de markt.
 • Optioneel leveren van een extra dienst, namelijk de klant voorzien van een systeem met beeldscherm e.d. waar klant positie van haar luchtvaartuigen kan volgen.
 • Optioneel het aanbieden van een planningstool, gelinkt aan de daadwerkelijke positie van de vliegtuigen. Met betrekking tot deze optie kan een combinatie met EFB extra interessant zijn.


Flight Control and Maintenance Planning

Beoogde verdienmodellen:

 • Voor Leap Development:
  • eenmalige ontwikkelkosten en vervolgens inkomsten uit het abonnement voor het Iridium-signaal
  • fee per geproduceerd/verkocht product.
    Hiermee verplicht Leap Development zich aan het consortium om ondersteuning en support te leveren.

 • Voor NedAero: eenmalige ontwikkelkosten en vervolgens inkomsten voor de productie van de hardware en het benodigde onderhoud
 • Optioneel levering extra dienst: monitoringsysteem voor de vloot met hardware (PC’s, beeldschermen) en software.

Opdracht

Het volledig ontwikkelen van de business case voor dit innovatieve product. Belangrijke pijlers zijn commerciële, technische en financiële haalbaarheid.

Markt

Uit een recent gehouden canvas-sessie is indicatief gebleken dat meerdere marktsegmenten potentieel kansrijk zijn (o.a. Business Aviation, Oil & Gas, General Aviation etc.). Echter, elk marktsegment met zijn eigen wensen t.a.v. functionaliteiten, prijsstelling etc. Tevens zal de verkoop, distributie en service en onderhoud per segment verschillend zijn. Ook de potentiele afzetaantallen zijn divers.

Er zijn inmiddels meerdere aanbieders op de markt. Tevens zijn er signalen dat ook andere bedrijven bezig zijn met een vergelijkbare ontwikkeling.

Vraagstelling t.a.v. de markt:

 • Hoe verhouden de verschillende marktsegmenten zich qua kansrijkheid, functionaliteiten e.d.
 • Uitgaande van de verschillende marktsegmenten, welke prijsstelling en welke functionaliteiten zijn nodig en reëel? Hier liggen verbindingen met de technologie (onder andere ten aanzien van gebruik van de electronic flight bag en van het eventueel gebruik van een server back office platform.
 • Welke concurrerende producten zijn er op de markt of zijn in ontwikkeling (concurrentenanalyse)?
 • Wat zou een goede aanpak zijn om de verschillende marktsegmenten te ontsluiten?
 • Gezien het feit dat er concurrentie is (en er meer gaat komen), wat zou een juiste positionering zijn voor de marktintroductie (denk bijvoorbeeld aan een keuze voor specifieke marktsegmenten).
 • Welke potentiële klanten zijn kansrijk als launching customer?
 • Welke verdienmodellen zijn er mogelijk in de verschillende marktsegmenten?


Het houden van gesprekken met potentiele klanten om specificaties en wensen te identificeren, maakt deel uit van de opdracht. Tevens moet dit een opmaat zijn naar afspraken met mogelijke launching customers.

Technisch

Voor het ontwikkelen van het apparaat (of functionaliteit) is bij de betrokken bedrijven voldoende kennis aanwezig. Desondanks zijn er wel een aantal openstaande vragen:

 • Wat worden de ontwikkelings- en engineeringskosten?
 • Hoe kan de ondersteuning plaatsvinden om de toepassing aerospace-waardig te ontwikkelen?
 • Welke openstaande technologievragen zijn er? Denk bijvoorbeeld aan interferentie e.d.
 • Zijn er nog bepaalde procedures waar rekening mee moet worden gehouden en hoe kan dit gerealiseerd worden?
 • De tracker heeft een server backoffice platform nodig heeft om de (positie)data weer te geven. Hiervoor kunnen wellicht bestaande platformen van klanten gebruikt worden. Hoe kan dit geïntegreerd worden en wat is hierbij de behoefte van klanten?

Financieel

Belangrijke vragen die spelen zijn:

 • Wat zijn de ontwikkelingskosten versus de beoogde afzet?
 • Wat zijn de terugverdientijden?
 • Welk prijsniveau is voor de verschillende marktsegmenten acceptabel?
 • Hoe kunnen de ontwikkelingskosten en andere kosten (bijvoorbeeld voor het ontsluiten van de verschillende marktsegmenten) gefinancierd worden? (subsidies, kredieten, in kind inbreng)

Totaal

Voor het eindresultaat moet er een compleet business plan gepresenteerd worden. Hierbij moeten elementen vanuit de haalbaarheidsstudies intelligent gecombineerd worden in een roadmap/Plan van Aanpak voor de ontwikkeling, engineering, het testen, marktbenadering en distributie. Tevens moet duidelijk zijn hoe een en ander gefinancierd kan worden. Aandachtspunten kunnen zijn organisatievorm, stapsgewijze marktbenadering (van launching customer naar …), verdienmodellen etc.

De uitdaging ligt bij deze case in het maken van een intelligente keuze van (stapsgewijze entree) van marktsegmenten, technische functionaliteiten en haalbare investeringen.