Programme Committees

Opleidingscommissie Master opleiding MPM

De Opleidingscommissie is een medezeggenschapsorgaan bestaande uit een gelijk aantal studenten en medewerkers en heeft een eigen gekozen voorzitter. De voornaamste taak van de Opleidingscommissie is het adviseren van de Opleidingsdirecteur over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

ONDERSTEUNENDE INFORMATIE VOOR LEDEN
WAT IS ER BESCHIKBAAR?
Leden van de opleidingscommissie 2023-2024
Docenten:
dr. J.A.M. de Kruijf, J. (Johan) Chair


Studenten:

Reinds E.M. (Esther)
Sanders L.F. (Lydia)
Teesink J. (Jeroen)
 
Notulen:
Kikkert, I. (Irene)

Secretariaat en contact:
boz-pld@utwente.nl
 • Vergaderdata 2023-2024

  17 October 2023
  1 February 2024
  4 July 2024
  17 October 2024

 • Notulen
  • 2023-2024
  • 2022-2023
  • 2021-2022
  • 2020-2021
 • Adviezen
  • Advies 2023-2024
  • Advies 2022-2023
  • Advies 2021-2022
  • Advies 2020-2021