Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS)

Opleidingscommissie MSc opleiding MPM

De opleidingscommissie is een adviescommissie samengesteld uit een gelijk aantal studenten en medewerkers, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert de programmadirecteur over alle educatieve zaken. De relevantie ligt in de praktische ervaring die in overweging wordt genomen. De programmadirecteur neemt serieus advies en zal haar besluitvorming altijd verduidelijken. Een belangrijk punt is de kwaliteitsborging van het programma en de modules / cursussen op verschillende manieren. Informatie over kwaliteitszorg van de opleiding wordt in het Engels gepubliceerd  

Faculteitsreglement

Faculteitsregelement BMS, referentie: BMS 16.32. Goedkeuring door de decaan, met instemming van de faculteitsraad en met goedkeuring van de directie, op 23-11-2016. Informatie over de programmacommissie zie artikelen 16 en 17 van het faculteitsreglement.

Documentatie en training

We hebben enkele documenten en artikelen verzameld en gepubliceerd die erg nuttig kunnen zijn voor de leden van de programmacommissie. Als u geïnteresseerd bent, klik dan hier 

Docenten:
Dr.M. van Velzen (voorzitter)
Prof. Mr. H.M. de Jong
dr.ir. J. de Leede  

Studenten:
Teatske Pol
Bianca van den Heuvel
Hajé van Egmond 

Programma coördinator:
Jacqueline Veltman- van der Woning 

Gast:
Henriettede Wit-Jonkeren (programma manager) 

Secretaris en contact

vergaderschema
adviezen
notulen
jaarverslag

Informatie voor studentleden

Als student-lid heb je recht op een vergoeding voor deelname aan de OLC-vergaderingen. Klik hier voor instructies