UTFacultiesBMSDept HIBCOMResearchTheme 1: Digital SocietyDutch publications on polarisationUniversiteit Twente start onderzoek naar de rol van internet bij polarisering in onze samenleving

Universiteit Twente start onderzoek naar de rol van internet bij polarisering in onze samenleving

Verhitte onderwerpen als vaccinaties, energie of stikstof lijken de Nederlandse samenleving steeds verder te polariseren. Gevonden informatie via zoekmachines speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol. De toenemende verdeeldheid in Nederland is voor Universiteit Twente aanleiding om het Digitale Polarisatie-traject te lanceren. Met behulp van burgerwetenschap wordt de invloed van zoekmachines op onze samenleving onderzocht.

Zie verder website Universiteit Twente 

Contactpersoon: Shenja van der Graaf