UTFacultiesBMSDept TPSChepsNewsCHEPS evaluated the Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ComeniusNetwerk program and its consequences at the individual, program, institutional & national levels?

CHEPS evaluated the Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) ComeniusNetwerk program and its consequences at the individual, program, institutional & national levels? Andrea Kottmann, Renze Kolster & Barend van der Meulen found positive improvementsin education.

EVALUATIE COMENIUSPROGRAMMA

LEREN HOGER ONDERWIJS TE STIMULEREN

Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. De resultaten van projecten komen direct ten goede aan studenten, en biedt docenten de mogelijkheid zich verder te professionaliseren. Wel moet het programma verder ontwikkeld worden om de doelstellingen te realiseren. Dit blijkt uit een evaluatie van CHEPS op verzoek van het NRO, dat het programma beheert.

Het Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma is een subsidieprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het programma heeft tot doel om onderwijsvernieuwing te initiëren en loopbaanmogelijkheden van docenten te verbeteren. Sinds 2017 heeft het NRO 279 beurzen verstrekt aan docenten in verschillende stadia van hun loopbaan. Het Comeniusprogramma past in een internationale ontwikkeling van financieringsprogramma’s voor onderwijsvernieuwing. 

Impact op onderwijsvernieuwing

Net als bij deze programma’s hebben projecten een direct effect op het onderwijs van de projectleiders. Het blijkt veel moeilijker om vernieuwingen te verspreiden en tot duurzame innovaties te komen  de Comenius fellows binnen de instelling als onderwijsexpert bij besluitvorming worden betrokken. In de projecten kan meer aandacht komen voor disseminatie van de resultaten.

Professionele ontwikkeling en netwerkvorming

Laureaten zijn zeer te spreken over de professionele ontwikkeling, netwerkvorming en zichtbaarheid die ze dankzij een Comeniusbeurs ervaren. Zij krijgen binnen de instelling al snel de status van onderwijsexpert, maar dit vertaalt zich niet direct in een functieverbetering. Als het programma zijn doel om loopbaanmogelijkheden te verbeteren wil realiseren, zal de aansluiting met het HRM beleid van de instellingen moeten verbeteren, en bij de selectie meer aandacht moeten zijn voor de ervaring van de aanvrager.

Evaluatie

De onderzoekers hebben in de evaluatiestudie gekeken naar vergelijkbare programma’s in het buitenland, interviews gehouden met onder meer docenten die een beurs hebben gekregen en een vragenlijst gestuurd naar aanvragers. Daarnaast hebben de onderzoekers aanvraagdocumenten, voortgangs- en eindverslagen en andere documentatie geanalyseerd.

Het evaluatierapport van CHEPS, Leren hoger onderwijs te stimuleren, is HIER te downloaden.