HomeNederlands

Bridge

Bruggen bouwen: grensoverschrijdende bundeling van middelen en versterking van de gezondheidszorg

Ontdek hoe de volksgezondheid verder reikt dan grenzen, zoals de COVID-19 pandemie laat zien. Ondanks de uitdaging om met beperkte middelen zorg van hoge kwaliteit te bieden, maken ziekenhuizen in de buurt van de grens gebruik van het bundelen van middelen om effectief aan de vraag te voldoen. Het bundelen van middelen omvat een verscheidenheid aan hulpmiddelen en strategieën voor het coördineren en delen van middelen binnen en tussen organisaties, het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van efficiëntie. Door deze aanpak kunnen ziekenhuizen langs de Duits-Nederlandse grens in noodsituaties snel toegang krijgen tot de benodigde middelen, waardoor de afstanden korter worden en patiënten sneller toegang krijgen tot gespecialiseerde zorg, wat leidt tot gezondere gemeenschappen.

BRIDGE identificeert mogelijkheden voor gecoördineerde grensoverschrijdende samenvoeging van middelen en ontwikkelt en implementeert een digitaal platform om dit proces te stroomlijnen en waardevolle input te leveren voor beleidsbeslissingen. Sluit je bij ons aan om een revolutie teweeg te brengen in de grensoverschrijdende gezondheidszorg en zo veerkrachtige en duurzame gezondheidszorgsystemen voor iedereen te creëren.

Bestaande uitdagingen bij het grensoverschrijdend samenvoegen van middelen overwinnen

Het hoofddoel van BRIDGE is het overwinnen van bestaande uitdagingen bij het grensoverschrijdend samenvoegen van middelen (gebrek aan coördinatie, bureaucratie en culturele verschillen). Daarom zal BRIDGE innovatieve en slimme instrumenten en processen ontwikkelen om de prestaties van ziekenhuizen op het gebied van grensoverschrijdende kwesties te verbeteren door middelen te bundelen en tegelijkertijd robuuste kennis te genereren over hoe grensoverschrijdende samenwerking kan worden verbeterd.

Het bundelen van middelen is ook bedoeld om het splijtende effect van de grens te verminderen. BRIDGE stelt patiënten en ziekenhuizen in staat om ervoor te zorgen dat nationaliteit of woonplaats geen belemmering vormen voor kwalitatief goede gezondheidszorg in de grensregio. Wanneer patiënten gebonden zijn aan nationale zorgverleners, moeten ze soms lange afstanden afleggen voor specifieke behandelingen in plaats van gebruik te maken van een ziekenhuis aan de andere kant van de grens (bijv. hoornvliestransplantatie, 3D-geleide tumorchirurgie op het skelet, protonentherapie).

Een meer geïntegreerde regio

Daarnaast dragen de resultaten aanzienlijk bij aan het creëren van een meer geïntegreerde regio op twee niveaus: op resultaatniveau ontwikkelt en implementeert BRIDGE een toolkit die ziekenhuizen in staat stelt samen te werken en middelen te bundelen, waardoor grensoverschrijdende samenwerking wordt geïntensiveerd. Op consortiumniveau brengt BRIDGE veel belangrijke regionale actoren samen om oplossingen te ontwikkelen (bijv. gezamenlijke ontwikkeling van richtlijnen voor het bundelen van middelen), waardoor een solide netwerk ontstaat dat nog niet bestaat, met name ziekenhuizen.

Tot nu toe heeft het grensoverschrijdend samenvoegen van middelen in de medische sector alleen in uitzonderlijke omstandigheden plaatsgevonden, zoals de grensoverschrijdende uitwisseling en coördinatie van patiënten, IC-bedden en materialen zoals maskers tijdens de COVID-19-pandemie. BRIDGE wil de uitwisseling van middelen in het dagelijkse ziekenhuiswerk mogelijk maken. Op deze manier worden gezondheidszorgsystemen in staat gesteld om samen te evolueren, gebruik te maken van de aanzienlijke complementariteit, zich te concentreren op specialisatiegebieden, in te spelen op de behoeften van de lokale gemeenschap (bijv. zorg voor oudere patiënten in regio's met een grotere vraag) en gezamenlijke innovatie te stimuleren. Dit zal de veerkracht van de regionale gezondheidszorg vergroten en de levenskwaliteit over de grenzen heen verbeteren doordat patiënten toegang krijgen tot zorgfaciliteiten dicht bij hen in de buurt.

GEFINANCIERD

Project BRIDGE wordt uitgevoerd in het kader van het InterregVI-programma Deutschland-Nederland en wordt met EUR 1.497.345,91 euro medegefinancierd door de Europese Unie, MWIKE NRW, alsmede de provincies Overijssel en Gelderland.

Partners

Dit project bestaat uit een consortium van verschillende partners. Voor een uitgebreid overzicht inclusief geassocieerde partners, klik hier.