Annual cycle

Periode

Soort vergadering

Activiteit

September

 

RV

·         Studentverzoeken

·         Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma;

·         Examinatoren Bachelor opleiding BMT vaststellen

·         Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie Toetsbeleid in november 

Oktober

BV

·         Toetsborging

·         Jaarevaluatie Toetsbeleid incl. bespreking opleidingscijfers van voorgaand collegejaar

·         Jaarverslag

November

RV

·         Studentverzoeken

·         Ter info: Ondertekende vrijstellingsverzoeken up date BOZ

·         Ter info: Schriftelijke verantwoordelijk goedkeuring minoren door OC

December

RV

·         Studentverzoeken

Januari

 

RV

·         Studentverzoeken

·         Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

·         BSA melden

·         Kwaliteitszorghandboek

·         Toetsborging

Maart

 

RV

·         Studentverzoeken

·         Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

·         Eventuele voorstellen OER wijzigingen

April

RV

·         Studentverzoeken

·         Toetsborging

·         Advisering OER

Mei

BV

·         HHR en rooster van aftreden

·         Regels van de Examencommissie

·         Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar

·         Procedures Examencommissie per 3 jaar herzien. Planning ‘23

Juni

RV

·         Studentverzoeken

·         Verzoeken bachelordiploma behandelen

·         BSA melden

·         Toetsborging

Juli

RV

·         Studentverzoeken

·         Ter info: Ondertekende vrijstellingsverzoeken up date BOZ

·         Ter info: Schriftelijke verantwoordelijk goedkeuring minoren door OC