De Universiteit Twente heeft veel te bieden. Van onze groene bruisende campus tot ons ondernemerschap: Universiteit Twente inspireert!

High Tech met een Human Touch. University of Twente richt zich op het ontwikkelen van technologie en de impact van technologie op mens en maatschappij.

Verschillende disciplines verbinden

We dagen je uit verder te kijken dan de grenzen van je eigen vakgebied en te zoeken naar verbindingen tussen verschillende disciplines. Deze multidisciplinaire aanpak stimuleert wetenschappelijke en maatschappelijke innovatie en weerspiegelt het ondernemende karakter van onze universiteit.

Wereldklasse

Binnen onze onderzoeksinstituten werken toponderzoekers samen op het snijvlak van techniek en maatschappij. 

Onze onderzoeksinstituten staan wereldwijd hoog aangeschreven met hun onderzoek op het gebied van onder andere nanotechnologie, ICT, biomedische technologie en technische geneeskunde, bestuurskunde, geo-informatiewetenschappen en aardobservatie.

Onze inspirerende groene campus

De Universiteit Twente is de enige echte campusuniversiteit van Nederland. Onze groene campus biedt een levendige, inspirerende en veilige omgeving voor onze medewerkers en studenten waar onderwijs, onderzoek, wonen, sport en cultuur samenkomen.