Zie Nieuws

Prijzen voor afgestudeerden en docent van het jaar

Vanwege Covid-19 werd vandaag de opening van het academisch jaar 2020-2021 van de Universiteit Twente anders dan gebruikelijk gehouden. Dit keer geen fysieke bijeenkomst, maar een digitale rondleiding over de campus - de Opening Academisch Jaar (OAY) op UTournee. In een 'TV-uitzending' via het UT YouTube-kanaal keken medewerkers en studenten vanmiddag hoe presentator Lieven Scheire en drie studentenpresentatoren diverse prominente UT-medewerkers interviewden op mooie en herkenbare locaties op de campus. De Nederlandse band Jack & the Weatherman zorgde voor de muziek.

Een vast onderdeel tijdens de Opening Academisch Jaar is de uitreiking van diverse prijzen en de 'OAY op UTournee-uitzending' was daar dit jaar geen uitzondering op.

Afstudeerprijzen

De Graduation Awards worden elk jaar uitgereikt aan de vijf beste masterstudenten. Tim Velthuis (ET), Kasimir Orlowski (ITC), Niels Mendel (TNW), Meike Berkhoff (EEMCS) en Laura Stegemann (BMS) wonnen elk een geldbedrag van 1.000 euro en een oorkonde voor hun excellente prestaties.

Tim Velthuis

Velthuis voltooide de master Industrial Design Engineering. Samen met drie partners creëerde hij een semi-functioneel prototype voor jonge autistische volwassenen die angsten ervaren. Unfold helpt hen om meer zelfstandigheid te ontwikkelen in hun dagelijks leven. Het is een toegewijde oplossing en omvat zowel fysieke als digitale aspecten. Velthuis' ontwerp van Unfold trok veel aandacht op de Dutch Design Week 2019.

Kasimir Orlowski

Orlowski voltooide de master Geo-Information Science en Earth Observation met de specialisatie Natural Hazards, Risk and Engineering. Zijn onderzoek houdt zich bezig met het beoordelen van de invloed van bodemparameters en veranderingen in de bodembedekking op de kans op flash-overstromingen op een waterscheidingsniveau. Het project betrof twee richtingen, die aan het eind werden gecombineerd. Eerst werden de ruimtelijke datasets beoordeeld. Ten tweede werden de effecten van veranderingen in de landbedekking op het gedrag van flashoverstromingen geanalyseerd. Ten slotte werden zowel de ruimtelijke bodemgegevens als de gegevens over landbedekkingsveranderingen op een nieuwe manier gebruikt voor hydrologische modellering.

Niels Mendel

Mendel analyseerde de fysieke mechanismen van het omzetten van de energie van regendruppels, die op een adequaat gefunctionaliseerd oppervlak vallen, in elektriciteit. Dit op regendruppels gebaseerde concept heeft in de recente literatuur veel aandacht gekregen onder het trefwoord 'nanogeneratoren' als potentiële bron van hernieuwbare energie. Niels Mendel voltooide de master Applied Physics.

Meike Berkhoff

Berkhoff voltooide de master Interaction Technology. Haar onderzoek is een van de eerste studies die het gebruik van full-immersive VR voor patiënten met dementie in verzorgingshuizen onderzoekt. Ze volgde een ontwerpbenadering die 1) heeft geleid tot de ontwikkeling van de begeleidingsschermapplicatie 'VRWonder', 2) inzicht geeft in het meten van ervaringen met deze patiënten, met behulp van fysiologische metingen, en 3) de mogelijkheden illustreert om VR te gebruiken als middel om ontspanning, reminiscentie en een gevoel van eigenwaarde te bieden aan mensen met dementie. Meike heeft niet alleen een grote indruk achtergelaten bij haar begeleiders, maar ook bij de zorginstelling die haar onderzoeksresultaten enthousiast in de praktijk heeft gebracht.

Laura Stegemann

In haar onderzoek zoekt Laura Stegemann naar redenen in subjectieve fantasieën, over hoe een wereld zonder fossiele brandstoffen er concreet uitziet. Tijdens haar verblijf in Colombia verzamelde ze verhalen door middel van diepte-interviews en etnografisch onderzoek. Haar analyse belicht hoe lokale transformatieve paden worden bemiddeld door subjectieve percepties over het heden en de toekomst. Stegemann voltooide de master Public Administration.

VIDEO GRADUATION AWARDS 2020

Onderwijsprijs voor Serge lemay

Tijdens de 'OAY op UTour' kreeg Serge Lemay de Education Award 2020 uitgereikt door presentator en studente Technische Geneeskunde Masu. Lemay, afkomstig uit Canada, doceert Signal Analysis aan de Faculteit Science & Technology en mag zich een jaar lang de beste docent van de Universiteit Twente noemen.

Bij deze prijs hoort een financiële beloning van 2500 euro. De jury van de Centrale Onderwijscommissie bestaat uitsluitend uit studenten. Vanwege de Covid-19 situatie is de hele procedure online verlopen.

Video Education Award 2020

Bekijk hier de uitzending of losse items.

Contactpersoon: Astrid de Graaf, a.degraaf@utwente.nl, 06-51724854