Fotograaf Joop van Bilsen, Nationaal Archief

Zie Nieuws

Deze maand in… 1963

Na de officiële oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 werd druk gewerkt aan de de bouw van een nieuwe campushogeschool. Het voormalige landgoed Drienerlo werd de broedplaats van een gewaagd experiment: een technische hogeschool met het Angelsaksische residential system als basisgedachte – met een campus dus, waar wonen, studeren, werken en feesten samenkwamen.

Om deze campusgedachte te realiseren verrezen er in de aanloop naar de opening in 1964 niet alleen onderwijsgebouwen, maar ook studentenhuizen. Als minister van Onderwijs was Jo Cals nauw betrokken bij de oprichting en de ontwikkeling van de campus. Op 10 juli 1963 legde hij daarom de eerste steen voor de eerste serie studentenhuizen op Drienerlo. Later is de Calslaan naar hem vernoemd. Echter, de Calslaan is niet het enige dat ons op de campus aan de minister herinnert. Alle bezoekers aan de Spiegel (voorheen BB-gebouw) worden verwelkomd door een mysterieuze buste. Drie kaar raden wie dat is...