Zie Nieuws

In memoriam: Fred van Houten 1951 – 2020

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van Fred van Houten op 18 oktober jl. Hij werd slechts 69 jaar.

Professor van Houten was sinds 1978 verbonden aan de UT; zijn carrière kende vele hoogtepunten. Zo stond hij aan de wieg van de succesvolle opleiding Industrieel Ontwerpen en bekleedde hij lange tijd verschillende managementfuncties op de UT. Daarnaast was hij  president van CIRP, een van de grootste onderzoeksorganisaties in zijn vakgebied, de productietechnologie. De kroon op zijn werk was de opening van het Fraunhofer Project Center in 2017 op de campus. Dankzij een groot wereldwijd netwerk, waaronder veel contacten met de maakindustrie in Duitsland, wist Van Houten de komst van dit Center naar de Universiteit Twente te realiseren. Ook in de regio, onder meer als lid van het Topteam voor de Technology Base Twente, droeg Fred van Houten 'smart industry' een warm hart toe.

Bij zijn afscheid in 2017 als hoogleraar Design Engineering aan de UT ontving Fred van Houten de Erepenning. Deze penning is in principe voor mensen buiten de UT met grote verdiensten voor de universiteit. Dat UT-medewerkers deze onderscheiding krijgen, is uitzonderlijk.

Fred van Houten sprak in zijn afscheidscollege in 2017 als volgt over de UT. “Het was een voorrecht om voor de Universiteit Twente te mogen werken. Ik ging 38,5 jaar door dezelfde deur naar binnen. Ben slechts vier keer verhuisd en heb in totaal met bijna 200 vakgroepmedewerkers samen gewerkt. Ik telde 15 secretaresses, 10 decanen, 9 rectors en 6 CvB-voorzitters. Ik nam 19 jaar zitting in het faculteitsbestuur (MT) en was 15 jaar vakgroepvoorzitter. In mijn UT-leven draaide ik ‘productie’ en leverde ik meer dan 1.000 ingenieurs (WB en IO) en 45 promovendi af. En last but not least: ik ben al 33 jaar gelukkig getrouwd met UT-collega Coby.”
 
Fred wordt door zijn naaste collega’s herinnerd als een enorm energiek persoon die geweldig de UT kon verbinden met de vragen uit de industrie. Hierdoor was hij een belichaming van waar de UT voor staat: impact maken op de samenleving.

Fred was een grote inspirator achter en initiator van o.a. de opleiding Industrial Design Engineering en het Fraunhofer Project Center (FPC). Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies op de UT en was ook na zijn formele pensionering actief verbonden aan de UT. Hij bleef tot aan het eind volledig gecommitteerd. Hij was drie weken geleden nog zwaar betrokken bij de bestuursvergadering FPC en twee weken geleden trad hij nog op als promotor. Nooit liet hij iemand in de steek.

Verder hield Fred van diverse muziekstijlen van pop, folk tot klassiek. Hij kookte erg graag en hield van het Bourgondische leven. Samen met Coby heeft hij menig golfterrein binnen en buiten Europa bezocht. Zijn zeer uitgebreide netwerk zette hij maar al te graag in voor zijn vakgroep, de faculteit, de universiteit en zelfs de regio. In feite nam hij nooit echt afscheid van zijn werk, dat was ook na zijn pensionering een grote drijfveer.

We zijn geschokt en verdrietig door het overlijden van Fred van Houten en we wensen zijn vrouw, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies. Het is tevens een groot verlies voor de wetenschap op het vlak van Design Engineering. Hij laat bij ons een blijvende herinnering na.

Er ligt een condoleanceregister in de hal van de Horst, deze kan getekend worden voor wie daar behoefte aan heeft. Daarnaast is er een digitaal condoleanceregister beschikbaar. Beide zullen later aan zijn familie worden overhandigd.

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)