Alumni
Alumni

Welkom terug

Afgestudeerd of gepromoveerd aan de Universiteit Twente? Welkom terug! Laten we contact houden!

Op vrijdag 15 april is er een mogelijk elkaar weer te zien op de Alumnidag 2016. Kijk voor meer informatie op de Alumnidag website. Hopelijk tot dan!

Blijf betrokken

Je studie aan de UT heeft de basis gelegd voor je verdere loopbaan. Het studentenleven in Enschede heeft je persoonlijk gevormd. Ongetwijfeld draag je vele mooie herinneringen uit die tijd met je mee en heb je vriendschappen opgedaan voor het leven.

"Onze alumni zijn belangrijke UT- ambassadeurs in binnen- en buitenland. Daarnaast draagt een goed contact met onze alumni bij aan onze kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en dat is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ons onderwijs en onderzoek. Als Alma Mater willen wij van blijvende betekenis zijn voor onze alumni: wij stimuleren de onderlinge contacten en kennisuitwisseling, wij informeren de alumni over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en we willen bijdragen aan life long learning.'' 

Wat biedt de UT mij?

De UT biedt jou verschillende voordelen. Deze website geeft je toegang tot die voordelen en tot het alumninetwerk van de UT.

Het is niet alleen leuk om te zien waar je oude studievrienden terecht zijn gekomen, maar ook om een alumninetwerk te vormen waarin contacten, ervaringen en inhoudelijke discussies gedeeld worden. Daarvoor kun je terecht bij de alumnivereniging van je opleiding, bij een alumnikring in je eigen regio, maar ook bij het UT-alumnibureau.

Klik op 'Wat biedt de UT mij?' voor meer informatie!

Wat kan ik de UT bieden?

Als alumnus ben je een ambassadeur voor de UT en kun je een brug vormen tussen de universiteit en de buitenwereld.
Met jouw kennis en ervaring kun je je opleiding van dienst zijn, bijvoorbeeld als beroepsvoorlichter, gastspreker, gastdocent, contactpersoon voor stages of als mentor voor studenten of start-ups. Verder kun je scholieren in je omgeving interesseren voor een opleiding aan de UT of bedrijven en onderzoekers met elkaar in contact brengen.

Klik op 'Wat kan ik de UT bieden?' voor meer informatie!

Maak het mogelijk

Volgens menig UT-alumnus heeft de unieke campus, met haar studieverenigingen, mooie natuur, variërend aanbod cultuur, sportfaciliteiten en ontelbare activiteiten gezorgd voor een onvergetelijke studententijd. Met jouw financiële bijdrage kunnen wij investeren in de groei en bloei van de universiteit en de campus. 

Klik op 'Maak het mogelijk' voor meer informatie!

Update gegevens

Contact houden

Alumnus? Laten we contact houden!
Alumni portal
Login
Vul de onderstaande velden in om toegang te krijgen tot de Alumni Portal
@alumniUTwente
Twitter
magazine
Online beschikbaar
UT-magazine

Het UT-magazine voor alumni en relaties valt elke maand bij alle alumni op de deurmat. Ontvang je het als alumnus niet, update dan je adresgegevens via het menu. Alle edities van het magazine zijn online te bekijken.

UT-magazine
Online boek
50 jaar Universiteit Twente

Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan en geeft een beknopte geschiedenis weer van de Universiteit Twente.

wereldkaart - alumni
wereldkaart
Waar zitten onze alumni?

Onze alumni wonen en werken verspreid over de hele wereld.

Meer over onze alumni
alumnus
video's
Ervaringen van alumni

We hebben een aantal alumni op hun werk gesproken.

ITC
ITC alumni
A worldwide network

It may be one, 10 or even 60 years since they left, but ITC’s former students still have a strong bond with the Institute and the Netherlands, and still keep in touch with ITC and friends from their student days.
ITC alumni belong to a worldwide community of over 20,000 individuals, who together form an extensive network of international contacts.

ITC