verhoogde instellingstarieven per collegejaar

In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven extra verhoogd, dit is aanvullend aan de jaarlijkse reguliere verhoging. De Universiteit Twente wil voorkomen dat studenten die voorafgaand aan 2019-2020 zijn gestart met een Bachelor- of Masteropleiding te maken krijgen met onverwachte extra kosten. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling houdt in dat de betreffende studenten in plaats van het verhoogde tarief het oude tarief blijven betalen. Wel is de reguliere jaarlijkse verhoging van €125 (bachelor) of €250 (master) van toepassing. 

Voorwaarden voor de overgangsregeling

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de overgangsregeling, te weten: 

Een student heeft wel recht op de overgangsregeling indien:
-          De student is in studiejaar 2018-2019 of eerder begonnen met een Bachelor- of Masteropleiding. De student mag die betreffende opleiding afmaken tegen het oude tarief, inclusief de reguliere jaarlijkse verhoging.
-          De student is in studiejaar 2018-2019 of eerder begonnen met een premasteropleiding. Als de student in studiejaar 2019-2020 doorstroomt naar bijbehorende Masteropleiding, dan heeft hij recht op de overgangsregeling en mag hij de master afmaken tegen het oude tarief, inclusief de reguliere jaarlijkse verhoging.

Een student heeft geen recht op het overgangstarief indien:
-          De student vanaf of gedurende studiejaar 2019-2020 overstapt naar een andere bachelor- of (pre)masteropleiding. Voor de nieuw gekozen opleiding geldt dan het vernieuwde tarief.
-          De student tijdelijk stopt met zijn studie en tijdens of na studiejaar 2019-2020 terugkeert. Voor de (op)nieuw gekozen opleiding geldt dan het vernieuwde tarief.

Instellingstarieven per 2019-2020

Kom je in aanmerking voor de overgangsregeling, dan gelden voor jou de volgende tarieven:


2020-2021*

2021-2022*
[inclusief eenmalige korting wegens Covid-19]

Instellingstarief B1: inschrijving bachelor bèta  

€ 8.291

€ 9.500

Instellingstarief B2: inschrijving bachelor alfa-gamma  

€ 7.191

€ 8.400

Instellingstarief ATLAS: inschrijving bachelor bèta

€ 10.459

€ 11.709

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€ 13.916

€ 15.250

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma  

€ 11.166

€ 12.500

*Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 geldt de reguliere afspraak waarbij de tarieven jaarlijks worden verhoogd met +€125 (bachelor) +€250 (master), met uitzondering van ATLAS, tenzij marktontwikkelingen aanleiding geven de tarieven anderszins bij te stellen.
Per studiejaar 2022 worden de tarieven later nog vastgesteld.

Februari instroom
Bij de februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


01-02-2021

01-02-2022
[inclusief eenmalige korting wegens Covid-19]

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€ 8.117,67

€ 8.895,83

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€ 6.153,50

€ 7.291,67