In- en uitschrijven van cursussen/modules (OSIRIS) en inschrijven voor deeltoetsen via Canvas

Bachelor studenten

Inschrijven
Zoals je weet is op de UT m.i.v. september 2013 een nieuwe structuur voor alle bachelor opleidingen ingevoerd (project gestuurde modules van 15 EC).Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs binnen de module moet je je vooraf inschrijven. Inschrijven voor een module kan via Osiris en kan tot een dag voor de aanvang van de module.
Zodra je je hebt ingeschreven sta je voor het te volgen onderwijs ingeschreven, voor Canvas en voor de eerste gelegenheid van de bijbehorende toetsen!

 Op deze inschrijving zijn een aantal uitzonderingen van toepassing:
·         Reparatie van een module onderdeel voorgaand collegejaar
·         Volgen van een module onderdeel voor o.a. een premaster programma of minor

Schrijf je hiervoor niet in op de module, maar ga naar je eigen BOZ. Zij helpen je verder ook voor de inschrijving op de Canvassite.

Uitschrijven
Sta je voor een module ingeschreven en je besluit om de betreffende module niet te volgen dan kun je via Osiris tot een dag voor aanvang van de module alsnog weer uitschrijven.
Wil je je na de sluiting van de inschrijvingstermijn alsnog uitschrijven dan dien je hiervoor contact op te nemen met je studieadviseur.

Master studenten

Inschrijven cursus
Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs moet je je inschrijven voor de cursussen die je wilt gaan volgen. Dit kan tot een dag voor de aanvang van het kwartiel via Osiris voor de betreffende cursus(sen). Zodra je je voor een cursus hebt ingeschreven sta je automatisch ook ingeschreven in Canvas, voor werkvormen en voor de eerste gelegenheid van de bijbehorende schriftelijke toets! Voor herkansingen moet je je opnieuw inschrijven ( zie ook “inschrijven voor een tentamen”).

Uitschrijven cursus
Mocht je je voor een ingeschreven cursus alsnog weer willen uitschrijven dan kan dat binnen de inschrijvingstermijn via Osiris. Mocht je je na de sluiting van de inschrijvingstermijn alsnog willen uitschrijven dan dien je hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij je BOZ.

Indien je je alleen voor het tentamen wilt uitschrijven dan kan dat via Osiris tot een dag voor aanvang van het tentamen.

 BOZ (Bureau Onderwijszaken):

CTW:

BOZ-CTW-CES@utwente.nl 

(Faculteit: Construerende Technische Wetenschappen)

EWI:

BOZ-EWI-CES@utwente.nl

(Faculteit: Elektro Wiskunde en Informatica)

BMS:

BOZ-BMS-CES@utwente.nl

(Faculteit: Behavioural, Management and Social Scienes)

TNW:

BOZ-TNW-CES@utwente.nl

(Faculteit: Technische Natuur Wetenschappen)

Inschrijven voor een tentamen
Indien je de cursus niet meer hoeft te volgen, maar nog wel het tentamen moet doen dan kun je je ook afzonderlijk inschrijven voor het betreffende tentamen. Let op!: schrijf je in op de toets en niet op de cursus. Dit is ook van toepassing op vervallen cursussen waarvoor enkel nog een herkansing wordt aangeboden. In Osiris kun je de in- en uitschrijving voor alle op het tentamenrooster voorkomende schriftelijke tentamens regelen: zowel voor de tentamens zoals gepland in de tentamenperiode, als ook voor de tentamens die tussentijds worden afgenomen.
 
Doordat de inschrijving gekoppeld is aan een tentamendatum verschilt ook de periode waarop je kunt inschrijven. Voor ieder tentamen geldt dat je je 30 werkdagen* voor aanvang van elk tentamen via Osiris kunt inschrijven voor dat tentamen tot uiterlijk 10 werkdagen* van te voren. Het blijft mogelijk om je voor alle tentamens in de reguliere tentamenweken tegelijk in te schrijven doordat de inschrijfperiodes gedeeltelijk overlappen, zie voorbeeld hieronder. Tussen 30 september en 15 oktober kan dus ingeschreven worden voor alle tentamens in de reguliere tentamenweken.

Voor ieder (dus ook tussentijds) tentamen moet je je inschrijven om deel te mogen nemen aan het tentamen.

- Inschrijven kan van 30 tot uiterlijk 10 werkdagen* vóór het tentamen.
- Uitschrijven kan alleen in Osiris en t/m de dag vóór het tentamen

 
Inschrijvingsperiodes voor alle onderwijs:
1e kwartiel: 1 juli 2019 tot en met 1 september 2019
2e kwartiel: 14 oktober 2019 tot en met 10 november 2019
3e kwartiel: 6 januari 2020 tot en met 2 februari 2020
4e kwartiel: 23 maart 2020 tot en met 19 april 2020

 

* Een van de dagen van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de erkende feestdagen en de afgesproken brugdagen waarop het personeel vrij heeft.

 Informatie voor studenten, inclusief links naar onderwijsgerelateerde systemen, mededelingen, etc is beschikbaar via Student Services Contact Centre.