Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven 2019-2020

verhoogde instellingstarieven per collegejaar 2019-2020

In het studiejaar 2019-2020 worden de instellingstarieven extra verhoogd, dit is aanvullend aan de jaarlijkse reguliere verhoging. De Universiteit Twente wil voorkomen dat studenten die voorafgaand aan 2019-2020 zijn gestart met een bachelor- of masteropleiding te maken krijgen met onverwachte extra kosten. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling houdt in dat de betreffende studenten in plaats van het verhoogde tarief het oude tarief blijven betalen. Wel is de reguliere jaarlijkse verhoging van €125 (bachelor) of €250 (master) van toepassing. 

Voorwaarden voor de overgangsregeling 2019-2020

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de overgangsregeling, te weten: 

Een student heeft wel recht op de overgangsregeling als:

Een student heeft geen recht op het overgangstarief als:

Instellingstarieven per 2023-2024

Kom je in aanmerking voor de overgangsregeling, dan gelden voor jou de volgende tarieven:


2023-2024

2024-2025

Instellingstarief B1: inschrijving bachelor bèta  

€ 9.625

€ 9.750

Instellingstarief B2: inschrijving bachelor alfa-gamma  

€ 8.525

€ 8.650

Instellingstarief ATLAS: inschrijving bachelor bèta

€ 11.939

€ 12.280 (indien wettelijk tarief € 2.530)

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€ 15.500

€ 15.750

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma  

€ 12.750

€ 13.000

Februari-instroom
Bij de februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


01-02-2024

01-02-2025

Instellingstarief M1: inschrijving master bèta

€ 9.041,67

€ 9.187,50

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€ 7.437,50

€ 7.583,33