Overgangsregeling verhoogde instellingstarieven 2023-2024

verhoogde instellingstarieven per collegejaar 2023-2024

Vanaf het studiejaar 2023-2024 gelden er extra verhoogde instellingstarieven voor engineering / Bèta bachelor en non-engineering / Alfa-Gamma master. De UT wil voorkomen dat studenten die in 2022-2023 of eerder met deze bachelor- of masteropleiding zijn gestart te maken krijgen met onverwachte extra kosten. Hiertoe is een overgangsregeling opgesteld. De overgangsregeling houdt in dat de betreffende studenten, in plaats van het verhoogde tarief, het oude tarief inclusief de reguliere jaarlijkse verhoging van € 125.- (bachelor) of € 250.- (master) gaan betalen.

Studenten komen in aanmerking voor de overgangsregeling als zij in studiejaar 2022-2023 of eerder begonnen zijn met een engineering / Bèta bachelor en non-engineering / Alfa-Gamma master. De overgangsregeling geldt tot en met studiejaar 2026-2027.

Een student heeft geen recht op het overgangstarief als:

Instellingstarieven per 2023-2024

Kom je in aanmerking voor de overgangsregeling, dan gelden voor jou de volgende tarieven:


2023-2024

2024-2025

Instellingstarief B1: inschrijving bachelor bèta  

€ 11.000

€ 11.125

Instellingstarief ATLAS: inschrijving bachelor bèta

€ 13.209

€ 13.655

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma  

€ 13.000

€ 13.250


Februari-instroom
Bij de februari instroom betaal je het collegegeld voor de periode 1 februari tot en met 31 augustus.


01-02-2024

01-02-2025

Instellingstarief M2: inschrijving master alfa-gamma

€ 7.583,33

€ 7.729,17


  • Bachelor Bèta en Master Alpha / Gamma voor overgangsregeling 2023-2024