Upgrade Ethical Review applicatie

Op donderdag 16 mei 2024 wordt de Ethical Review-applicatie geupdate.  

Wat voor gevolgen heeft dit voor gebruikers?  

De Ethical Review-applicatie zal tijdelijk offline zijn op 16-05-2024 van 08.00 tot 13.00 uur.
Na het voltooien van de update zal de onderhouds- en statuskalender worden bijgewerkt.   

De verwachting is dat de Ethical Review applicatie vanaf 13.00 uur weer beschikbaar is. Wanneer dit niet geval is, zal er een statusupdate worden geplaatst op de onderhouds- en statuskalender. 

Voor vragen/problemen over/met deze update kun je contact opnemen met de Business Information Managers van Ethical Review.