HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenStatement UNL over de protesten tegen samenwerking met Israëlische universiteiten

Statement UNL over de protesten tegen samenwerking met Israëlische universiteiten

Net als iedereen maken wij ons zorgen over de conflicten in de wereld, en ook zeker over de gebeurtenissen in Gaza en Israël. De universitaire gemeenschap deelt de zorgen en gevoelens van verdriet, verbijstering en onmacht als gevolg van dit conflict. We leven mee met iedereen die hierdoor wordt geraakt. Universiteiten zijn bij uitstek plekken voor kritische vragen, tegenspraak en dialoog, zeker ook over dit onderwerp. Zo zijn er in de periode na 7 oktober al vele teach-ins en academische discussies aan de universiteiten georganiseerd over dit conflict. 

Vandalisme en intimidatie horen niet thuis op een universiteit. Vreedzaam protest is heel goed mogelijk, zolang de huisregels van de universiteit gevolgd worden, het respectvol en veilig blijft, en onderwijs en onderzoek doorgang kunnen vinden. Het is belangrijk dat universiteiten veilige leer- en werkomgevingen zijn voor alle studenten en medewerkers. We betreuren het dan ook dat zowel in Amsterdam als in Utrecht protesten niet binnen deze regels (zijn) verlopen. 

Iedere universiteit heeft eigen huisregels, gericht op het handhaven van fysieke en sociale veiligheid, en treedt, indien nodig, in overleg met de lokale veiligheidsdriehoek (gemeente, politie en openbaar ministerie). De uiteindelijke keuze om al dan niet in te grijpen ligt bij deze driehoek. In UNL-verband wordt kennis en ervaring hierover uitgewisseld tussen universiteiten en wordt er van elkaar geleerd.  

De universiteiten zijn in overleg over het expliciteren van de uitgangspunten voor het aangaan van institutionele samenwerkingsverbanden. In het kader van de academische vrijheid, kennisuitwisseling en wetenschappelijke diplomatie blijft het contact met individuele wetenschappers ook in conflictgebieden waardevol.

Dit statement van koepelorganisaties Universiteiten van Nederland is op woensdag 8 mei gepubliceerd op hun website.