HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenVerkiezingstermijn verschoven: Studentenverkiezingen Faculteitsraad TNW

Verkiezingstermijn verschoven: Studentenverkiezingen Faculteitsraad TNW

Dit voorjaar worden verkiezingen gehouden voor de studentengeleding van de Faculteitsraad Technische Natuurwetenschappen. De raad heeft 7 zetels voor beide geledingen. 

De dag van kandidaatstelling is vastgesteld op woensdag 1 mei 2024 (tot 17.00 uur)

Daarbij wijken we af van het verkiezingsschema waarbij donderdag 18 april 2024 is aangegeven.
De Kiescommissie heeft hiertoe besloten met in acht neming van het UT Kiesreglement om alle studenten een extra mogelijkheid te geven zich aan te melden.

Aanmelding kan middels een e-mail te sturen aan: facultyoffice-st@utwente.nl, Kiescommissie, waarna het formulier kandidaatstelling en ondersteuners wordt toegezonden.

De benoeming in de Faculteitsraad geldt voor een periode van één jaar (studentengeleding). Meer informatie over de UT-brede medezeggenschapsraad is te vinden in het medezeggenschapsmagazine