Bouwwerkzaamheden koeling gebouw Bastille Afzetting Boulevard promenade 8 maart 2024

Vanaf 29 februari vinden er bouwwerkzaamheden plaats ten behoeve van de koeling van het gebouw Bastille. Er is een klein bouwterrein ingericht op het grasveld bij de vijver tegenover de Vrijhof.

Wat merk je van de werkzaamheden?

Er wordt een trappenhuis opgesteld aan de gevel van de Bastille (zie rode vlak) op afbeelding hieronder (foto 1).
 
Foto 1

Daarnaast worden er een drietal hijsmomenten ingepland. Deze hijsmomenten nemen nagenoeg de hele dag in beslag.

Hijsmoment 1

Bij het eerste hijsmoment op 8 maart 2024 wordt de Boulevard promenade afgezet ter hoogte van de voorzijde van Vrijhof grenzend aan de promenade. Deze dag kan niemand van de promenade gebruikmaken. De twee toegangen vanaf de Vrijhof (vanaf de promenade) blijven wel toegankelijk. Zie foto 2.

 
Foto 2

Hijsmoment 2 en 3

Deze hijsmomenten zullen plaatsvinden op 8 april en 26 april 2024. Bij deze hijsbewegingen zal de hijskraan worden opgesteld naast de Bastille en is de promenade ‘gewoon’ toegankelijk. Let op: de promenade is niet bereikbaar rechts langs de Bastille. Eventueel wordt de kraan verplaatst naar een extra opstelling. Zie foto 3.


Foto 3

Vragen

Heb je vragen over dit bericht, neem gerust contact op met Jeffrie Agten.