HomeOnderwijsStudent Services/ContactNieuws & eventsNieuws voor studentenKatja Haijkens Interim Opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde

Katja Haijkens Interim Opleidingsdirecteur Technische Geneeskunde

Per 1 februari 2024 wordt KATJA HAIJKENS benoemd tot interim opleidingsdirecteur technische geneeskunde. Zij zal deze positie vervullen naast haar functies als opleidingsdirecteur biomedische technology en onderwijsdirecteur van het TEchmed centrum. de interim invulling van de positie is voor maximaal 2 jaar.

We willen graag onze dank uitspreken aan Jasper Homminga, die na het vertrek van Heleen Miedema, de rol als opleidingsdirecteur met grote betrokkenheid en inzet heeft overgenomen. Jasper zette zich maximaal in voor het belang van de studenten, medewerkers en de algehele organisatie van de opleiding en legde daarmee een solide basis voor de toekomst. We zijn dankbaar voor zijn inspanningen en respecteren zijn beslissing om een stapje terug te doen en andere ambities na te streven.

Interim-periode

Als faculteitsbestuur hebben we, in goed overleg met het managementteam van het TechMed Centrum, gekozen om de vacature tijdelijk in te vullen. Deze keuze is ingegeven door een aantal recente ontwikkelingen en uitdagingen voor de UT als geheel, waarbij we streven naar rust en stabiliteit binnen de onderwijsorganisatie. Daarnaast is het onze ambitie om in deze tussenliggende periode een duidelijke visie te ontwikkelen op het profiel van de toekomstige programmadirecteur TG, binnen de kaders die de UT voorstelt, maar ook rekening houdend met wat nodig is vanuit het domein Technische Geneeskunde. De interim-periode is vastgesteld op maximaal 2 jaar, waarna we over zullen gaan tot de reguliere invulling van de positie. De werving hiervoor zal uiterlijk in de zomer van 2025 worden gestart.

Katja zal het opleidingsdirecteurschap officieel vanaf 1 februari 2024 overnemen van Jasper. Met haar bestuurlijke ervaring en visie, gecombineerd met haar enthousiasme voor deze nieuwe uitdaging, zijn we ervan overtuigd dat we gezamenlijk het Technische Geneeskunde programma toekomstbestendig kunnen vormgeven. Katja zal de functie combineren met die van opleidingsdirecteur Biomedische Technologie en onderwijsdirecteur binnen het managementteam van het TechMed Centrum. Wij hebben alle vertrouwen in Katja’s leiderschap en wensen haar alle succes in deze nieuwe uitdaging!

Stefan Kooij, Vice-dean education

We zijn verheugd dat Katja deze verantwoordelijkheid op zich wil nemen. Samen met het management TechMed kijken we uit naar verbreding van onze samenwerking en kijken vol vertrouwen vooruit naar toekomst voor de opleiding TG.

Stefan Kooij, Vice-dean education