Ontwikkelingen rond ChatGPT

Met de komst van ChatGPT is het gebruik van AI om teksten te produceren nog meer toegankelijk geworden voor een breed publiek. Het is een interessante technologische ontwikkeling die we als universiteit nauwgezet volgen.

Aan de komst van AI kleven voor en nadelen. Samen moeten we ervoor zorgen dat we de kansen er van optimaal benutten, en tegelijkertijd de juiste kaders scheppen voor ethisch verantwoord gebruik er van. Onze e-learningspecialisten schreven onlangs een interessant artikel over de kansen van AI voor het onderwijs, zie ook dit nieuwsbericht. Ze gaan daarin in op de veelzijdigheid van de toepassing. Onze experts zijn nauw betrokken bij het gezamenlijke initiatief van universiteiten en SURF om meer grip te krijgen op het thema.

Plagiaat en fraude

In de discussie rond ChatGPT gaat het vaak over plagiaat en fraude. Studenten kunnen door AI-gegenereerde teksten op verschillende plekken gebruiken. Er is sprake van plagiaat als studenten werk dat zij niet zelf hebben gepubliceerd presenteren als eigen werk. Dat geldt dus ook voor teksten die door AI zijn gegenereerd.

We volgen nauwgezet de ontwikkelingen van instrumenten om door AI-gegenereerde teksten te identificeren, zoals bijvoorbeeld de AI Text Classifier (https://platform.openai.com/ai-text-classifier). Deze helpen om snel en eenvoudig AI-teksten te identificeren. Oneigenlijk gebruik van ChatGPT is ook tegen te gaan door opdrachten zo aan te passen dat ze zeer recente gegevens moeten bevatten (de meest recente gegevens in ChatGPT zijn van 2021), zodat de tool geen antwoord kan genereren. Maar omdat deze AI-ontwikkelingen toenemen, is dit op langere termijn waarschijnlijk geen duurzame aanpak.

Technologie bijhouden

Sinds de eerste versie heeft ChatGPT een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het is moeilijk te voorspellen welke verdere ontwikkelingen we precies kunnen verwachten. Maar het is zeer waarschijnlijk dat de volgende versie een soortgelijke sprong voorwaarts zal zijn. Dit soort geavanceerde technologie zal niet verdwijnen, maar blijven groeien. Vanuit onderwijsperspectief is het altijd belangrijk geweest om ons aan te kunnen passen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook deze evolutie zullen we op een goede manier een plek moeten geven.

In de komende tijd onderzoeken we verder of en hoe de regelgeving binnen de UT moet worden aangepast om ethisch verantwoord gebruik van AI binnen het onderwijs te borgen. Het moet voor een ieder helder zijn wat wel en niet gewenst is.