Nieuwsbrief Universiteitsraad Januari 2023 editie

De universiteitsraad bestaat uit 18 leden: negen medewerkers en negen studenten. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd. Voor de studenten zijn dit: UReka en DAS. Voor de medewerkers: Campus Coalitie en Lijst Weppelman.

December 2022 was een volle maand voor de universiteitsraad!

Er vonden twee plenaire vergaderingen tussen de universiteitsraad en het College van Bestuur plaats op de campus. Tijdens de eerste vergadering op 7 december 2022 spraken de Universiteitsraad en het College over enkele belangrijke onderwerpen zoals het communicatieplan over COVID-19, het Arbo Unie jaarverslag 2021 en de O&O pleininrichting 'Langezijds en Kop' en fiets parkeerbeleid. Tijdens de tweede bijeenkomst op 14 december 2022 werden nog enkele andere belangrijke onderwerpen besproken: de ondersteuning van studenten en medewerkers uit crisislanden en de visie op onderwijs en leren.

Benieuwd naar een verslag hiervan? Klik dan op deze link.