Start werkzaamheden 30 km/h zone UT campus

Lansink Wegenbouw BV gaat in opdracht van de Universiteit Twente de campus verkeersveiliger én fietsvriendelijker te maken. Zij doen dit door de inrichting van het wegennet aan te passen, zodat het voldoet aan de richtlijnen van een 30 km zone. De werkzaamheden starten op 24 mei en naar verwachting worden de werkzaamheden begin 2022 afgerond.

Wat gaat er gebeuren?

Kort gezegd worden alle wegen zo aangepast dat de verkeerssituatie voor fietsers en ook voetgangers veiliger wordt. Dit betekent dat nagenoeg op alle locaties waar fietsers en auto’s de rijbaan delen er door middel van een rode coating, fietsstroken gerealiseerd worden (auto is hier te gast). Ook de hoofdingang wordt grondig onderhanden genomen. De kruising Hallenweg – Drienerlolaan - Drienerbeeklaan wordt omgebouwd tot een ovonde met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.


Afsluiting hoofdingang

Vanaf vrijdag 28 mei zal de hoofdingang afgesloten worden voor al het gemotoriseerde verkeer, hiervoor wordt een omleiding via de Bosweg ingesteld. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de bestaande voorzieningen. In dezelfde periode wordt ook de Drienerlolaan gereconstrueerd. Dit betekent dat de gehele Drienerlolaan afgesloten is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Door deze gecombineerde aanpak beperken we de overlast voor alle gebruikers.


Duurzaamheid

Bij dit project gaat Lansink voor het eerst ons CO2 afbrekende asfaltmengsel toepassen. Zij passen cementloze betonproducten toe en gaan samen met de UT de mogelijkheden van klimaatadaptatie onderzoeken. Op een later moment wordt hier nader over gecommuniceerd.

Meer informatie

Ga naar utwente.nl/30km-zone voor meer informatie. Als je vragen hebt over dit bericht of over de werkzaamheden, neem dan contact op met de servicedesk-cfm@utwente.nl / 053-489 2400.