'Later als ik groot ben...

 ...word ik prinses'. Als klein meisje had ik stellig die ambitie. In mijn 'paardenmeisjesperiode' werd dat manegehouder op de boerderij van mijn ouders. Nog weer later wilde ik grafisch ontwerper worden en ging ik naar de kunstacademie... Een keur aan ideeën, plannen en ambities, als ik er zo op terug kijk… 

Nu werk ik bij de overheid. Dat stond niet in het rijtje van destijds. Zestien jaar geleden ging ik voor het eerst werken bij een gemeente. Mijn leidinggevende was een man, de gemeentesecretaris was een man en de burgemeester idem dito. Nadien bracht mijn loopbaan me bij de politie – voornamelijk mannen, in alle (leidinggevende) rollen – en bij de provincie, waar op een enkele vrouwelijke gedeputeerde en vrouwelijke directeur na mannen domineerden in de hogere regionen van de organisatie. Inmiddels ben ik – als vrouw – zelf leidinggevende. De directeur van de dienst waar ik werk is een vrouw en de gemeentesecretaris eveneens. Dat bracht mij op de vraag of dit effect heeft op hoe er in organisaties wordt aangekeken tegen leidinggevenden in het algemeen, en leidinggevende vrouwen in het bijzonder.

Leiderschap, management en bestuur interesseren me zeer, vooral in een politieke context en in het publieke domein. Voor wie zich daar verder in wil verdiepen en er meer over wil leren, is de Master Public Management een mooie opleiding. Want al deze thema’s en meer komen er aan bod. Hoe structureer je organisatietaken en hoe verhouden deze zich tot behoeften van burgers en medewerkers? Hoe dragen politiek en beleid bij aan een aanpak voor de problemen waarmee een (lokale) samenleving zich ziet geconfronteerd? Wat voor strategische processen worden onderscheiden en welke ontwikkeling van de organisatie is nodig om ze te realiseren? Welke concepten en instrumenten worden onderscheiden bij financieel management en bedrijfsvoering in de publieke sector en hoe ga je – juist in dit domein – om met accountability;  het gaat immers vooral om gewenste maatschappelijke effecten en niet om louter financiële resultaten!

De opbouw van de opleiding is zo dat met al deze onderwerpen flink de diepte in wordt gegaan: iedere masterclass begint met twee intensieve dagen op de campus in Enschede, en wordt afgerond met een tentamen of een schrijfopdracht en een presentatie. We pasten de theorie uit de colleges toe op casussen uit onze dagelijkse praktijk. Elke vrijdag hadden we boeiende colleges van (gast)docenten van de UT en andere universiteiten, of uit het bedrijfsleven. En net zoveel leerden we als studenten van elkaar, van de interactie in de groep, van de praktijkvoorbeelden die we inbrachten, en van de dialoog en discussie hierover. En dan als ‘uitsmijter’ een half jaar afstudeeronderzoek. Conclusie in mijn geval: leiderschap van mannen en vrouwen is niet zozeer verschillend, hoe mannen en vrouwen er naar kijken wél. En: hoe meer er een inhoudelijke focus is, hoe minder het gaat over eventuele verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus: organisaties, wees je hiervan bewust, zoek een leider die past bij een specifieke afdeling of dienst, en zorg ervoor dat er voldoende mannen én vrouwen zijn als leidinggevende!

Het waren drie pittige jaren. Maar ze hebben me veel gebracht aan. En later als ik groot ben… word ik directeur van de dienst Stadsontwikkeling. Of gebiedsmanager. Of gemeentesecretaris. Of iets heel anders waar ik nu nog niet aan denk. Alles ligt open. En daar draagt een afgeronde Master Public Management zeker aan bij!

Carrière update

Liesbeth Minnema werkt nu als Manager Integraal Watersysteembeheer bij Wetterskip. Wetterskip onderhoudt alle dijken in de provincie Friesland en zijn eveneens verantwoordelijk daarnaast verantwoordelijk voor het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater. 

Liesbeth MinnemaManager Integraal Watersysteembeheer bij Wetterskip