Frans Hendriksen

Ministerie van Defensie

"Begin 2013 ben ik begonnen met de Master Risicomanagement aan de universiteit Twente. Doorslaggevend voor juist deze Masteropleiding was de aansluiting bij mijn werkervaring en de integrale benadering van kennis en kunde van risico’s.

Tijdens de Master Risicomanagement werden de nieuwste theoretische inzichten gecombineerd met de ervaring van docenten en deelnemers. Doordat we nieuwsgierig naar elkaar waren, vragen stelden en elkaar vertrouwden, leerden we veel van en met elkaar.

De historie van risicomanagement wordt gekenmerkt door een reeks van onverwachte gebeurtenissen en ontdekkingen. Ontdekkingen die ontstaan zijn vanuit nieuwsgierigheid en het zich willen voorbereiden op een onbekende toekomst. Diezelfde nieuwsgierigheid loopt als een rode draad door de Master Risicomanagement.

De Master Risicomanagement heeft mij bewust gemaakt dat ik nog veel kan leren over het vakgebied risicomanagement. Dat voelde in eerste instantie erg ongemakkelijk. Reflectie in combinatie met feedback heeft mij geholpen om te kunnen groeien. De aangeboden lesstof, de veilige omgeving, de verdieping door docenten en de interactie met medestudenten hebben mij in staat gesteld om te verbeteren en te leren. Het bestuderen van de lesstof, de zoektocht naar verdieping en het uitwerken van de opdrachten heb ik hierdoor nooit als een opgave ervaren. De stappen van de risicomanagementcyclus stellen mij in staat om beter in te spelen op veranderende onverwachte omstandigheden. Mijn geloof in risicomanagement daagt mij uit om risico’s te nemen die ik anders niet zou nemen. Het maken van keuzes en het zien van kansen in plaats van beperkingen."

Frans Hendriksen

Ministerie van Defensie