Overzicht Accreditaties

Alle opleidingen van Professional Learning & Development zijn verbonden aan een leerstoel binnen onze universiteit. Op deze manier borgen we de actualiteit en de kwaliteit van kennis. Het valoriseren van deze kennis in de vorm van opleidingsprogramma’s voor de professionele markt zien we als een belangrijke functie van de universiteit. We investeren veel in kwaliteitszorg van onze opleidingen. De masterprogramma’s zijn voorzien van relevante accreditaties op academisch niveau bij EAPAA en/of NVAO.

Master Public Management is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM).

Master Risico Management is NVAO-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Science (MSc).

Opleiding Examen Regelement

Opleiding Examen Regelement van de universiteit is van toepassing op de master programma’s van Professional Learning & Development. Dit betekent dat er een examencommissie is ingesteld en dat het afnemen en beoordeling van toetsing conform de gestelde richtlijnen wordt uitgevoerd. De rechten en plichten van onze instelling en van de deelnemers/studenten zijn hier beschreven en men kan zich beroepen op dit regelement.