Alle opleidingen van Professional Learning & Development zijn verbonden aan een leerstoel binnen onze universiteit. Op deze manier borgen we de actualiteit en de kwaliteit van kennis. Het valoriseren van deze kennis in de vorm van opleidingsprogramma’s voor de professionele markt zien we als een belangrijke functie van de universiteit. We investeren veel in kwaliteitszorg van onze opleidingen. De masterprogramma’s zijn voorzien van relevante accreditaties op academisch niveau bij EAPAA en/of NVAO.

Master Public Management is EAPAA-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Public Management (MPM). De European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) is een organisatie die kwaliteit van het bestuurskundig onderwijs aan universiteiten in heel Europa toetst. De EAPAA heeft meer dan 50 programma’s binnen Europa geaccrediteerd, waaronder de meeste toonaangevende instituten in het veld.

Master Risico Management is NVAO-geaccrediteerd en leidt u op naar de academische titel Master of Science (MSc).

Opleiding Examen Regelement

Opleiding Examen Regelement van de universiteit is van toepassing op de master programma’s van Professional Learning & Development. Dit betekent dat er een examencommissie is ingesteld en dat het afnemen en beoordeling van toetsing conform de gestelde richtlijnen wordt uitgevoerd. De rechten en plichten van onze instelling en van de deelnemers/studenten zijn hier beschreven en men kan zich beroepen op dit regelement.

Kwaliteit

Kwaliteit van onderwijs en toepasbaarheid van kennis in de dagelijkse praktijk is van groot belang. Vanuit diverse invalshoeken borgen we de academische kwaliteit, actualiteit en toepasbaarheid van ons opleidingsaanbod.

  • Accreditatie
  • Raad van advies
  • Evaluatie
  • Examenreglement

Alle opleidingen staan onder toezicht van de opleidingsdirecteur die verbonden is aan onze universiteit. Aanvullend heeft elke opleiding een eigen inhouds-deskundige, een hoogleraar die de rol van programmaleider/kerndocent vervult. Masteropleidingen zijn er in Nederland in vele vormen en niveaus. Iets om alert op te zijn bij je studiekeuze omdat het niet altijd duidelijk is of het om een geregistreerde opleiding gaat en of het een hbo- of wo- master opleiding betreft. Uiteraard valt de toetsing in de opleiding onder het examenreglement van de universiteit.

We hebben de ambitie om onze programma’s ook te toetsen in de praktijk; een optimale aansluiting op de actualiteit en toepasbaarheid in de praktijk is voor ons van essentiële waarde. We borgen dit door continu de opleidingen te laten evalueren door deelnemers, docenten en gastdocenten en door alle programma’s jaarlijks voor te leggen aan de raden van advies en relevante praktijkforums/platformen. De raden van advies worden gevormd door een vertegenwoordiging van het beroepenveld van de betreffende opleiding.