HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenPost-master Digital Design & Architecture

Post-master Digital Design & Architecture

van code naar creatie, Ontwerp de digitale wereld van morgen

Digitalisering voltrekt zich in een snel tempo, dringt sneller en dieper door in de samenleving en geeft ongekende mogelijkheden. Hierdoor veranderen dienstverleningsconcepten, businessmodellen en samenwerkingsverbanden. Het groeiend gebruik van nieuwe technologieën betekent een belangrijke verandering van informatie verwerkende processen en toepassingsmogelijkheden.

Overheden, non-profit sector en private organisaties zijn voor hun bedrijfsvoering en beleidsvorming sterk afhankelijk van hun informatiehuishouding. Daarom is het cruciaal om de informatiehuishouding goed op orde te hebben. Het effectief ontwikkelen van informatievoorzieningen blijkt een grote uitdaging met risico’s en tekortkomingen. De gevolgen hiervan zijn de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk geworden: falende informatiehuishoudingen, diverse affaires, dataleks en gehackte systemen.

Ontvang digitale brochure

Digital Design & Architecture in een notendop

Waarom een toparchitect?

Een geordende, coherente informatiehuishouding vraagt om een totaalontwerp vanuit een strategische, integrale visie op de keten van stakeholders. Hiervoor is een speciale functie nodig: die van toparchitect: iemand die opereert op hoog strategisch niveau om vanuit digitaal perspectief de informatiehuishouding en onderdelen van de organisatiestructuur te transformeren. De toparchitect kent de schakels in de keten en komt vanuit de behoefte van de verschillende stakeholders tot een integraal ontwerp. Hij is de sparring partner van het de opdrachtgever en werkt onafhankelijk. Kortom, een functie die vraagt om aansprekende autoriteit, gedegen ervaring en excellente scholing.

De post-masteropleiding Digital Design & Architecture

Universiteit Twente maakt zich samen met experts uit de beroepsgroep van architecten van het digitale domein sterk voor een erkend beroepsprofiel voor de functie van toparchitect. Verschillende Nederlandse universiteiten werken hieraan mee. De opleiding is een deeltijdstudie waarin je interactief met theorie, vaardigheden, handelingsperspectieven en attitudes aan de slag gaat om als onafhankelijk opererend architect vorm te geven aan de transformatie van een (semi)-publieke of private organisatie.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Post-master Digital Design & Architecture
Graad: certificate
CROHO-code
Duur
2 jaar
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
10% Engelstalig
90% Nederlandstalig
Instroommoment
Tijden nog niet bekend
Aantal plaatsen
Er zijn 25 opleidingsplaatsen
Kosten
€23.500,-

Contact

Heb jij vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Marcia Clifford.

M.F. Oetgens van Waveren Pancras Clifford (Marcia)
Contactpersoon Post-master Digital Design & Architecture
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies