Marije Stronks volgde in 2018 de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector. Daarna ging ze, naast haar reguliere baan, aan de slag als ZZP’er. Hoe kijkt ze aan tegen digitale transformaties en wat leerde ze van de Masterclass?

‘Ik ben al heel lang bezig met dit onderwerp’, opent Marije Stronks. ‘Ik was altijd al geïnteresseerd in het omzetten van data naar informatie. Het enthousiasme daarvoor en mijn interesse in interne transformaties van organisaties, brachten me op het spoor van de Masterclass Digitale transformaties in de publieke sector.’

Verbindende schakel

Over die Masterclass later meer, nu eerst het vervolg. Stronks besloot na het afronden van de Masterclass aan de slag te gaan als zelfstandig adviseur digitale transformatie. ‘Veel partijen in de publieke sector worstelen met het onderwerp. Ze willen of moeten transformeren, maar hoe dat moet en wat het moet opleveren weten ze vaak niet. Met mijn uitgebreide ervaring kan ik een bijdrage leveren aan het antwoord. De helft van de tijd werk ik voor het Waterschap Vallei en Veluwe. De andere helft ben ik zelfstandige. Ik heb een inhoudelijke achtergrond, maar heb ook in de ICT-sector gewerkt. Ik zie mijzelf als een schakel tussen de gebruiker en de ICT-afdeling. Doordat ik beide kanten goed ken, leg ik makkelijk die verbinding.’

Veel partijen in de publieke sector worstelen met digitale tranformatiesMarije Stronks, zelfstandig adviseur digitale transformaties

Dezelfde fouten

‘Ik ben nog maar net begonnen als ZZP’er’, vervolgt ze. Binnenkort heb ik mijn eerste opdracht. Maar ik heb wel al flink wat ervaring op het gebied van digitale transformaties bij overheden. Vaak zie je dat ze dezelfde fouten maken: partijen praten langs elkaar heen. De transformatie is grotendeels gedreven vanuit technologie, die soms een hoge hypewaarde heeft. Dan denken leidinggevenden: wij moeten ook iets met blockchain of kunstmatige intelligentie. Maar ze onderschatten hoeveel een transformatie van mensen vergt. De menselijke factor – mijn bedrijf heet niet voor niets The Human Factor – vergeten ze. Het lukt dan nog wel om een pilot, min of meer succesvol af te ronden, maar bij de opschaling en de borging voor de toekomst loopt het mis. Voor mij gaat het vooral om de verandering. Een organisatie moet klaar zijn voor transformatie. Dat doe je door het doel als vertrekpunt te nemen, niet de (digitale) transformatie zelf. Je moet goed kijken, wat je wilt bereiken en wat de huidige werkprocessen zijn. Pas dan komt de vraag of – en zo ja welke – technologie kan helpen.’

Ze onderschatten hoeveel een transformatie van mensen vergtMarije Stronks, zelfstandig adviseur digitale transformaties

Dubbele strategie

‘Mensen die met die technologie moeten werken, moeten de meerwaarde zien. Als zij zien wat een verandering hún oplevert, neemt het enthousiasme toe. Als je ze niet betrekt, ontstaat weerstand. Dan zien ze het als iets extra’s of zelfs als een bedreiging voor hun baan.’ Stronks onderstreept dit met een voorbeeld uit haar praktijk. ‘Het is goed mogelijk dat afvalwaterzuiveringen in de toekomst grotendeels autonoom werken. Nu zijn daar nog veel mensen bij betrokken, hun huidige werk verdwijnt dus. Dat gegeven roept snel weerstand op. Maar als je mensen erbij betrekt en ze een rol geeft, snappen ze dit zelf ook wel. Hun werk is de afgelopen jaren al enorm veranderd door automatisering en met het tekort aan technisch personeel kan het juist ook een oplossing zijn. Succesvolle transformaties profiteren van een dubbele strategie. Aan de ene kant heb je een grote visie, een einddoel nodig. Maar dat doel bereik je met kleine stapjes die aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige gebruikers.’ 

Wat heeft de masterclass opgeleverd?

Wat heeft de Masterclass opgeleverd? ‘Ik ben al langer met het onderwerp bezig. Wat ik leerde was voor mij vooral een belangrijke bevestiging van wat ik al wist: digitale transformatie is geen ICT-verhaal maar gaat om organisatieverandering en de aanpassing van werkprocessen. Die transformatie moet je doormaken met je hele organisatie en alle mensen. Alle sprekers en docenten onderstreepten dit. Ik merkte dat dit voor veel anderen in de groep wél een eyeopener was. Wat mij betreft had dit nog meer centraal mogen staan. Vaak gaat verandermanagement over een verandering van A naar B, waarbij B stabiel is en blijft. Maar bij digitale transformaties is B juist veranderlijk. Daarom moet je de organisatie wendbaar maken. Dat vergt veel van mensen.’

Is uw organisatie wendbaar genoeg voor digitale transformaties?
Bekijk masterclass
Start 19 september 2019

meer informatie?

Voor meer informatie download hieronder de digitale brochure over de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector: