Raad van Advies

De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master RisicoManagement

Voorzitter


Martin Moree 

Risicomanager Rabobank Nederland en alumnus  

Leden


Lodewijk de Beukelaar 

Lid Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Stef Hoffman  

Chief Information & Security Officer, Philips Electronics Netherlands B.V. 

Ellen Gehner

Adviseur Risicomanagement Provincie Zuid-Holland

Thijs van Rooden 

IT Risk Officer - Schiphol, Genootschap voor Risicomanagement & alumnus 

Rob Tanis 

Hoofd Operatiën Eenheid Politie Oost-Nederland

Ron de Wit 

plv. Commandant Brandweer en Operationeel Leider Veiligheidsregio Twente

Gea Kolk   

Manager en consultant Safety en Risico Management, Movares

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies