De verbinding met de praktijk is voor ons van uiterst belang en borgen we ook door opleidingen te voorzien van een Raad van Advies. Dit is een vertegenwoordiging op strategisch niveau uit het beroepenveld gerelateerd aan de opleidingen. Een a twee keer per jaar wordt vanuit de Raad van Advies de opleiding beschouwd en beoordeeld. En worden actuele vraagstukken uit de praktijk toegevoegd en/of suggesties voor nieuwe docenten beoordeeld.

Raad van Advies Master RisicoManagement


Voorzitter


J.M. (Martin) Moree 

Risicomanager Rabobank Nederland en alumnus  

Leden


L. (Lodewijk) de Beukelaar 

Lid Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis Gouda

S. (Stef) Hoffman  

Chief Information & Security Officer, Philips Electronics Netherlands B.V. 

J. (Jack) Kruf  

President van PRIMO Europa en directeur PRIMO Nederland  

T. (Thijs) van Rooden 

IT Risk Officer - Schiphol, Genootschap voor Risicomanagement & alumnus 

R. (Rob) Tanis 

Hoofd Operatiën Eenheid Politie Oost-Nederland

R. (Ron) de Wit 

plv. Commandant Brandweer en Operationeel Leider Veiligheidsregio Twente

M. (Marlies) Ypma

Projectleider Risicomanagement, Ministerie van Financiën - Auditdienst Rijk - Cluster OA

G. (Gea) Kolk   

Manager en consultant Safety en Risico Management, Movares