HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMaster RisicomanagementErvaringenKoos de Rooij - Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie

Risico's neerleggen waar ze horen

Koos de Rooij is 54 maar nog lang niet uitgeleerd. Zo volgde hij naast zijn drukke baan bij het Ministerie van Defensie de deeltijdmaster Risicomanagement aan de UT. ‘Deadline is deadline, maar in uitzonderlijke gevallen kun je uitstel krijgen. Ze houden echt rekening met je werksituatie.’

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Ze houden echt rekening met je werksituatie

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Koos de Rooij werkt al bijna 35 jaar bij de Luchtmacht en Defensie. Begonnen als officier in de Luchtmacht beveiligingsorganisatie kwam hij via een groot aantal tussenstations terecht bij het ministerie in Den Haag. In de tussentijd was en bleef hij piloot en rondde hij in de avonduren maar liefst drie hbo-opleidingen én een universitaire studie Industrial Engineering and Management af. Naast zijn huidige baan als hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) volgt hij de Master Risicomanagement aan de UT.

Flexibel

De Rooij is een druk bezet man. ‘Ik maak soms weken van 60 á 70 uur. Doordeweeks zit ik in Den Haag omdat de reisafstand tussen mijn woon- en werkplaats te groot is. Studie moet in de avonduren en in het weekend. Maar zelfs dan lukt het niet altijd om tijd te vinden. Het lukt me vaak ook niet om bij de groepsactiviteiten te zijn. Daarom ben ik blij met deze master. ‘Deadline is deadline, maar in uitzonderlijke gevallen krijg je uitstel. Ze houden echt rekening met je werksituatie en dat waardeer ik zeer.’

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Deadline is deadline, maar in uitzonderlijke gevallen krijg je uitstel

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Kennis verbreden

Wat waren de beweegredenen van De Rooij om aan de master te beginnen? ‘Ik had al uitgebreide ervaring op het gebied van safety- en risicomanagement, maar ik wilde verbreden. Meer leren over financiële risico’s, communicatie en de risico’s binnen ICT. Dat zit allemaal in deze master.’

Beheersen, mitigeren en inventariseren

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

Je kunt met cases uit je eigen praktijk aan de slag

Koos de Rooij, Hoofdinspecteur bij de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

De Rooij leert niettemin genoeg. ‘Bijvoorbeeld van de Masterclass Risicomanagementcyclus. Daarin behandel je de afzonderlijke stappen van risicomanagement, je knoopt alle onderdelen aan elkaar. Voor die masterclass schreef ik een paper dat ik gebruikte om de waarde van risicomanagement aan mijn generaals duidelijk te maken. Dat is een ander sterk punt van deze master: je kunt met cases uit je eigen praktijk aan de slag. Met de IVD werken we aan een safety management systeem. Dat gaat om veiligheid, maar ook om het beheersen, mitigeren en inventariseren van risico’s. Binnen Defensie en bij alle logistiek daaromheen. De toeleveranciers, maar ook de brandweer op luchtmachtbases bijvoorbeeld. De Masterclass Risicomanagementcyclus was daarvoor zeer nuttig.’

Heeft u voldoende inzicht en overzicht in risico's in een innovatieve en dynamische omgeving?
Bekijk master

Risico’s bij Defensie

‘Defensie kent veel en grote risico’s’, vervolgt De Rooij. ‘Zeker het militaire bedrijf. Onder militairen heerst een sterke can do-mentaliteit. Het is hun eer te na om te zeggen dat ze iets niet kunnen: als je een militair iets vraagt, dan doet hij dat. Dat leidt soms ertoe dat hij te grote risico’s neemt. Defensie zoekt naar mogelijkheden om deze risico’s beter te managen. Risicomanagement is dus heel belangrijk voor het werk dat ik voor de IVD doe. In de master leer ik hoe je alle lagen in de organisatie naar risico’s laat kijken. En hoe je risico-inschattingen laat maken op het niveau waar ze thuishoren. Goede communicatie is daarin cruciaal. We krijgen les van verschillende docenten die juist dat aspect goed beheersen. Daar leer ik veel van. Juist omdat dit psychologische onderdeel belangrijk is in mijn huidige opdracht.’

Leven lang leren

‘Ik geloof in een leven lang leren. Ik houd er ook echt van. Van les krijgen maar zeker ook van les geven. Ik zou graag les blijven geven. Misschien wil ik tegelijkertijd wel promoveren. Na mijn 62e, wanneer je bij defensie met vervroegd pensioen kunt, heb ik daar tijd voor. Ik weet nog niet hoe of wat. Maar wat mij betreft is het wel in een high risk organisatie, bij voorkeur de luchtvaart. Maar ook de scheepvaart, de petrochemische industrie of de energiesector lijken me wel wat.’

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies