HomeOnderwijsOnderwijs voor professionalsOpleidingenMaster RisicomanagementErvaringenJan Pieter van Dalen - Consultant, praktijkdocent en risicomanager

Mijn afstudeerrapport is mijn visitekaartje

Alle informatie overzichtelijk en bij de hand.

In de Master Risicomanagement (MRM) van de Universiteit Twente leerde Jan Pieter van Dalen wetenschappelijke kennis praktisch toe te passen. In de adviezen en coaching vanuit zijn eigen bedrijf Bouw Beter B.V. én in de praktijklessen die hij geeft op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en bij SKOOB Bouwprocesmanagement. ‘Ik heb genoten van de samenwerking met mijn studiegenoten en begeleiders.’

Met de MRM sloeg Jan Pieter twee vliegen in één klap. Ten eerste past hij de opgedane kennis en ervaring direct toe in de dagelijkse praktijk van zijn eigen bedrijf waarmee hij adviseert bij de ontwikkeling van bouwprojecten. Zeker met het ingaan van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in juli 2022 krijgen kwaliteits- en risicomanagement daarin nog meer belang. Ten tweede voldoet hij met het behalen van de mastertitel aan een wens van de HAN. ‘Risicomanagement blijft in het hoger onderwijs nog wel eens onderbelicht, dus voor hen heeft het ook echt meerwaarde.’

Ing. Jan Pieter van Dalen MSc

Risicomanagement blijft in het hoger onderwijs nog wel eens onderbelicht, dus voor hen heeft het ook echt meerwaarde.

Ing. Jan Pieter van Dalen MSc

Flexibel: zelf plannen

Jan Pieter combineerde de studie niet alleen met zijn twee banen, maar ook met zijn jonge gezin. Achteraf gezien was dat best zwaar. ‘Ik ben een ochtendmens en stond ’s morgens om vijf uur op, maar ’s avonds wilde ik bijvoorbeeld de kinderen naar bed kunnen brengen. Gelukkig hield de HAN in de planning rekening met mij en bij de Universiteit Twente kreeg ik veel flexibiliteit om de master zelf in te delen. Zo volgde ik sommige keuzemodules parallel aan de basismodules. En de module “Academische vaardigheden en methodologie” deed ik al voordat het reguliere traject begon.’

Wetenschappelijke kennis praktisch toepassen

‘Het was een bewuste keuze om die module eerst te doen’, legt Jan Pieter uit. ‘Daar zat mijn grootste twijfel. Inhoudelijk zat het wel goed, maar zou ik die wetenschappelijke manier van denken ook aankunnen?’ Dat bleek mee te vallen. Juist de academische vaardigheden brachten hem veel. ‘Ik heb geleerd om op de schouders van anderen te staan. Niet direct zelf conclusies trekken, maar eerst de bestaande theorie en modellen bekijken. Ik begeleid bijvoorbeeld verschillende bouwers in het doorvoeren van de nieuwe kwaliteitsnormen uit de Wkb. Dan helpt het om de acht stappen van het verandermodel van Kotter systematisch te doorlopen. Zo pas ik wetenschappelijke kennis praktisch toe.’

Van elkaar leren is goud waard

Die praktische toepassing kwam ook mooi terug in de tentaminering bij de MRM, vindt Jan Pieter. ‘Meestal mochten we papers schrijven. Daarmee kan de docent zien hoe we de stof verbinden met onze eigen context en expertise. Zulke reflectie levert veel meer op dan puur theoretische vragen beantwoorden. Ook de groepsopdrachten vond ik heel leuk. Ik zat in een vast groepje van vijf deelnemers met heel verschillende achtergronden, maar toch hadden we een click. We vulden elkaar goed aan en leerden veel van elkaar. Dat is goud waard.’

Afstuderen is genieten

Het allerleukst vond Jan Pieter zijn afstudeertraject. Dat kon hij doorlopen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ‘Ik heb genoten van de samenwerking met mijn twee begeleiders. Zij gaven mij veel vertrouwen en de ruimte om vast met mijn afstuderen te starten, terwijl ik nog niet alle modules afgerond had. Daarmee kon ik anticiperen op de Wkb-ontwikkelingen en was mijn onderzoek door de juiste timing van grote waarde. De begeleiding bestond uit gedetailleerde feedback die echt hout sneed. Het rapport dat ik als master thesis schreef werd gewaardeerd met een 8 en landde heel goed bij het ministerie en in de Wkb-wereld. Daar ben ik trots op: ik gebruik het nu als visitekaartje bij nieuwe klanten.’

Ontvang digitale brochure
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies