Master Public Management

Op donderdag 10 december vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor de parttime Master Public Management. Hier kunt u inhoudelijke vragen stellen aan de programmamanager van de opleiding. Ook kunt u vragen stellen aan huidige deelnemers en alumni van de Master Public Management. 

Praktische informatie

Datum: donderdag 10 december 2020

Tijdstip: 10.30 uur tot 14.30 uur

Locatie: Universiteit Twente, gebouw U Parkhotel (Enschede)

Een plattegrond van de campus vindt u hier. Er zijn verschillende parkeermogelijkheden, ook met het openbaar vervoer is de Universiteit Twente goed bereikbaar.

Programma

Heeft u vragen over het programma van de informatiebijeenkomst? U kunt contact opnemen met studieadviseur Marjolein van der Leer.


10:30 - 10:45

Inloop 

Ontvangst (Atrium)

Programmacoördinator Jacqueline Veltman

10:45 - 12:30

Toelichting op inhoud en organisatie Master Public Management. U wordt ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de opleiding.

Programmamanager Michel Linnenbank

Programmacoördinator Jacqueline Veltman

12:30 - 13:30

Onder het genot van een lunchbuffet zullen kandidaat Masters van onze Master Public Management en Risicomanagement de resultaten van hun onderzoek en/of ontwerp met u delen. Zij zijn allen werkzaam in het private en publieke domein en nemen u graag mee met de vraagstukken, waarmee zij in de werkpraktijk zijn geconfronteerd en de wijze waarop zij hiervoor passende oplossingen hebben gevonden. Inzichten en kennis welke ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn en u een beeld geven waar deelnemers tijdens hun opleiding bij PLD aan hebben gewerkt.

Lunch (Atrium)

Posterpresentatie & ontvangst kandidaten diploma-uitreiking

13:00 - 14:00

Mini-college: Tijd: over de vergeefse zoektocht naar beheersing van de tijd door managers

We kunnen de geschiedenis van het management lezen als één grote poging om de tijd van werkenden te beheersen. Dit mini-college laat zien hoe vanaf het begin van de 20e eeuw managementdenkers de factor tijd hebben ingezet als middel om het werk te beheersen. In enkele grote stappen vliegen we door de 20e eeuw heen om te zien dat in de 21e eeuw tijd virtueel is geworden. Het nieuwe werken (onder meer op afstand samenwerken) heeft sinds COVID-19 een vlucht genomen. Enkele recente lessen van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken worden doorgenomen. Zijn autonomie en professionele ruimte genoeg om tegenwicht te bieden aan de behoefte aan beheersing van de tijd door managers?

Dr. Ir. Jan de Leede

INFORMATIEBIJEENKOMST

Professional Learning & Development (PLD) organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor zij die vorm en inhoud willen geven aan een leven lang leren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt nadere informatie gegeven over onze masters, masterclasses en – courses welke individueel of intern binnen uw organisaties (incompany) door ons worden verzorgd. Tevens laten wij u kennis maken met (oud-)deelnemers om hun ervaringen met u te delen en laten wij door middel van posterpresentaties van pas-afgestudeerde deelnemers zien op welke wijze onze activiteiten van praktische toegevoegde waarde zijn voor hun eigen organisatie. Ook laten wij u door middel van een mini-college ervaren hoe wij in onze programma’s de meest actuele kennis en onderzoek op interactieve wijze delen met onze deelnemers en organisaties.  

Brochure Master Public Management aanvragen?

Wilt u vooraf nog meer informatie over de Master Public Management? Vraag helemaal onderaan deze pagina, onder het kopje 'download brochure' de digitale brochure aan.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meldt u aan via onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen of wilt u contact over de aanmelding voor deze informatiebijeenkomst? U kunt ons bellen op 053-489 1275 of mailen naar professional-learning@utwente.nl.