Programma & docenten

De master course Integraal Veiligheidsmanagement & Risicomanagement bestaat in totaal uit drie blokken, met tien colleges per blok. In het eerste blok ligt de focus op strategie, in het tweede blok wordt ingegaan op het tactische aspect; hoe kan integrale veiligheid binnen organisaties worden ingericht? Het derde blok richt zich vervolgens op het daadwerkelijk uitvoeren en borgen van integrale veiligheid. Centraal in de gehele master course staat jouw eigen case: de ontwikkeling of verbetering van een integraal veiligheidsplan dat kan worden toegepast binnen jouw organisatie.

Theoretische colleges worden afgewisseld met praktische workshops waarin je actief aan de slag gaat met eigen inbreng. Je bent zeker van een inspirerende leeromgeving, waarin je samen met docenten en deelnemers reflecteert op de inhoud. Gastsprekers uit verschillende sectoren zullen kennis en ervaring uit de praktijk delen en interessante thema’s behandelen.

Vragen over deze master course?

M.R. van der Leer (Marjolein)
Relatiemanager PLD Centre

Wat kun je verwachten?

Welke wet- en regelgeving is er omtrent veiligheid binnen organisaties? Hoe kun je veiligheidsrisico’s, zowel intern als extern, herkennen en kwantificeren? En hoe communiceer je deze risico’s naar de verschillende lagen binnen de organisatie? Wat is het verschil tussen fysieke en psychische of sociale veiligheid op de werkvloer? Hoe kun je leren van incidenten en dit gebruiken in de verbetering van veiligheidsmanagement? En hoe blijf je als organisatie succesvol en veerkrachtig na onvoorziene risico’s en/of crisissituaties? Het is slechts een greep uit de grote variëteit aan vragen die behandeld zullen worden in deze master course.

Ontvang digitale brochure

Top-down benadering

Integrale veiligheid omvat een breed scala aan onderwerpen: van de brandveiligheid van gebouwen tot cybersecurity tot de voedselveiligheid in de bedrijfskantine. Deze complexe hoeveelheid aan aspecten vraagt om een systematische benadering, die je je in deze master course eigen maakt. Via een top-down benadering (van strategie tot uitvoering) ontwikkel je een helicopterview van alle uiteenlopende veiligheidsaspecten binnen een organisatie en weet je ze op de juiste wijze met elkaar te integreren. Besliskunde komt daarbij ook veelvuldig aan bod: wanneer is veilig veilig genoeg?

Na succesvolle afronding van deze master course:
  • Ken en begrijp je de theorieën op het gebied van integraal veiligheidsmanagement en kun je ze toepassen bij het identificeren, analyseren en oplossen van veiligheidsvraagstukken binnen organisaties;
  • Kun je belangrijke interne en externe actoren en factoren van veiligheid in kaart te brengen en op basis daarvan condities formuleren voor de implementatie en borging van veiligheidsmanagement binnen een organisatie;
  • Heb je inzicht in het afwegen van de kosten en baten die spelen bij de besluitvorming over veiligheid;
  • Ben je in staat een integraal veiligheidsplan op te stellen voor een organisatie en hierover een professioneel advies uit te brengen aan de leiding van de organisatie.

Docenten

De colleges in deze master course worden verzorgd door verschillende hoogleraren van de Universiteit Twente alsook de TU Delft, met expertise op uiteenlopende gebieden, van veiligheidskunde en risicomanagement tot psychologie. Daarnaast zullen diverse gastsprekers het programma vullen met interessante cases uit sectoren als defensie, gezondheidszorg, politie, brandweer en de procesindustrie.

Docenten
Mohammad Rajabali Nejad

Dr. Mohammad Rajabali Nejad is een bekend auteur op het gebied van veiligheid en integratie. Hij schreef onder meer het boek Safety by Design en is de grondlegger van de Safety Cube methode. Rajabali Nejad is een multidisciplinaire ingenieur met ervaring in o.a. de civiele en industriële (ontwerp)techniek en werktuigbouwkunde en geeft verschillende vakken op het gebied van veiligheid, design en engineering op bachelor, master en postgraduate level. Hij is de intiatiefnemer en wetenschappelijk leider van onder meer het SIRA (System Integration for Railway Advancement) project dat zich richt op de integratie van nieuwe technologieën in het treinverkeer.

Pieter van Gelder

Prof.d.r.ir. Pieter van Gelder is Hoogleraar Safety Science binnen de sectie Veiligheidskunde van de TU Delft. Hij is eveneens directeur van het TU Delft Safety and Security Institute en onder meer voorzitter van de ESRA Technical Committee on Natural Hazards (European Safety and Reliability Association). Van Gelder heeft een groot aantal veelgeciteerde artikelen gepubliceerd op het gebied van veiligheid van infrastructuur. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de ontwikkeling van wiskunde modellen van risicobeheersing, het modelleren van tegenstrijdige waarden (bijvoorbeeld veiligheid versus privacy, economische kosten, etc.) en de impact van nieuwe bedreigingen en technologieën op veiligheid en beveiliging.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies