Het programma bestaat uit een kick-off design meeting, 4 inhoudelijke “kennis” bijeenkomsten (13.30 – 20.00 uur) en 4 zogenaamde “openhaard” bijeenkomsten (16.00 – 20.00 uur) rond de “Minds” van Henry Mintzberg. Met elke deelnemer wordt tijdens een intakegesprek de ontwikkelroute binnen de Master Course bepaald.

Intakegesprekken

Heden tot halverwege maart 2019 - In uw organisatie (1 uur)

Een individueel gesprek om de course “op maat” te maken en verwachtingen over en weer te bespreken.

Kick-off meeting

Woensdag 17 april 2019 - “Wilmersberg” de Lutte (16.00 – 20.00 uur)

Een bijeenkomst om de rest van de groep (maximaal 10) te leren kennen en individuele verwachtingen uit te wisselen. Korte inleiding over grote internationale ontwikkelingen die impact hebben op het krachtenveld in deze tijd. Tijdens deze bijeenkomst worden tevens de definitieve data van het programma vastgelegd. 

Kennisbijeenkomst Finance

Woensdag 22 mei 2019 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Welke financiële en andere data helpen mij zicht te krijgen op de prestaties van de organisatie, dit om effectief, efficiënt en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving en afwijkende resultaten met focus op continuïteit en ambities van de organisatie.

Uitstekende opleiding met hoogwaardige, bijzondere gastdocenten, goede netwerkmogelijkheden en veel nieuwe inzichten die in de dagelijkse praktijk te gebruiken zijn.Edwin Oude Middendorp, CEO Ecare Holding
1e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 26 juni 2019 - “Wilmersberg” de Lutte (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Risk

Woensdag 4 september 2019 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Kansen/bedreigingen en onzekerheden in de omgeving. Welke afbreukrisico’s zijn hieraan verbonden? Hoe kan een organisatie hier door het leveren van “waarde(n)”op inspelen?

2e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 9 oktober - “Wilmersberg” de Lutte (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Change

Woensdag 6 november 2019 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Hoe geef ik leiding aan het mobiliseren voor en realiseren van ambities en krijg ik mijn beelden passend met bestaande beelden zowel binnen als buiten de organisaties?

Prachtige cursus! De belangrijkste CEO-vaardigheden worden op interactieve wijze in het juiste perspectief gezet.Robert Schuuring, Directeur Industrie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling
3e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 11 december 2019 - “Wilmersberg” de Lutte (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Stakeholders

Woensdag 15 januari 2020 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Welke interne en externe stakeholders kent mijn organisatie en hoe ga ik en het type organisatie waarin ik werk hiermee om, hoe onderhoud ik de relatie en weet ik belangen op een voor de organisatie op effectieve wijze op elkaar af te stemmen?

Laatste openhaard bijeenkomst

Woensdag 12 februari 2020 - “Wilmersberg” de Lutte (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst wordt terug gekeken op het totale programma van de CEO Master Course en afspraken gemaakt over vervolg activiteiten.

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
CEO Master Course 17 start april 2019
Direct inschrijven

Dit programma is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Segerink Search en Universiteit Twente, Professional Learning & Development. Het programma staat onder leiding van Dick Wijnveen, Professional Learning & Development, Universiteit Twente.


Brochure

Bedankt voor het invullen