Het programma bestaat uit een kick-off design meeting, 4 inhoudelijke “kennis” bijeenkomsten (13.30 – 20.00 uur) en 4 zogenaamde “openhaard” bijeenkomsten (16.00 – 20.00 uur) rond de “Minds” van Henry Mintzberg. Met elke deelnemer wordt tijdens een intakegesprek de ontwikkelroute binnen de Master Course bepaald.

Intakegesprekken

Heden tot halverwege maart 2018 - In uw organisatie (1 uur)

Een individueel gesprek om de course “op maat” te maken en verwachtingen over en weer te bespreken.

Kick-off meeting

Woensdag 18 april 2018 - “Villa de Haer” Oldenzaal (16.00 – 20.00 uur)

Een bijeenkomst om de rest van de groep (maximaal 10) te leren kennen en individuele verwachtingen uit te wisselen. Korte inleiding over grote internationale ontwikkelingen die impact hebben op het krachtenveld in deze tijd. Tijdens deze bijeenkomst worden tevens de definitieve data van het programma vastgelegd. 

Kennisbijeenkomst Finance

Woensdag 23 mei 2018 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Welke financiële en andere data helpen mij zicht te krijgen op de prestaties van de organisatie, dit om effectief, efficiënt en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving en afwijkende resultaten met focus op continuïteit en ambities van de organisatie.

De CEO mastercourse van de UT heeft mij meer verdieping en inzicht gebracht. De theorie was deels herhaling, echter goed is om dit af en toe te hebben. De docenten gaven interessante sessies, waarbij theorie en praktijk goed aan elkaar gelinkt werden.Gerard Engelbertink
1e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 27 juni 2018 - “Villa de Haer” Oldenzaal (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Risk

Woensdag 5 september 2018 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Kansen/bedreigingen en onzekerheden in de omgeving. Welke afbreukrisico’s zijn hieraan verbonden? Hoe kan een organisatie hier door het leveren van “waarde(n)”op inspelen?

2e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 10 oktober - “Villa de Haer” Oldenzaal (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Change

Woensdag 14 november 2018 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Hoe geef ik leiding aan het mobiliseren voor en realiseren van ambities en krijg ik mijn beelden passend met bestaande beelden zowel binnen als buiten de organisaties?

Het contact en de praktijkcases met de mede “studenten” was nog waardevoller. Inzichten en cases werden vertrouwelijk gedeeld, leerzaam voor eenieder. Blijkt maar eens des te meer dat iedereen op tijd en plaats een spiegel nodig heeft.Gerard Engelbertink
3e Openhaard bijeenkomst

Woensdag 12 december 2018 - “Villa de Haer” Oldenzaal (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst Stakeholders

Woensdag 16 januari 2019 - Universiteit Twente (13.30 – 20.00 uur)

Welke interne en externe stakeholders kent mijn organisatie en hoe ga ik en het type organisatie waarin ik werk hiermee om, hoe onderhoud ik de relatie en weet ik belangen op een voor de organisatie op effectieve wijze op elkaar af te stemmen?

Laatste openhaard bijeenkomst

Woensdag 13 februari 2019 - “Villa de Haer” Oldenzaal (16.00 – 20.00 uur)

Tijdens deze afsluitende bijeenkomst wordt terug gekeken op het totale programma van de CEO Master Course en afspraken gemaakt over vervolg activiteiten.

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar
CEO Master Course start 18 april 2018
Direct inschrijven

Dit programma is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Segerink Search en Universiteit Twente, Professional Learning & Development. Het programma staat onder leiding van Dick Wijnveen, Professional Learning & Development, Universiteit Twente.


Chat offline (contact)