Programma

Het programma bestaat uit een kick-off design meeting, 4 inhoudelijke “kennis” bijeenkomsten (13.30 – 20.00 uur) en 4 zogenaamde “openhaard” bijeenkomsten (16.00 – 20.00 uur) rond de “Minds” van Henry Mintzberg. Met elke deelnemer wordt tijdens een intakegesprek de ontwikkelroute binnen de Master Course bepaald.


 • Intakegesprekken

  Een individueel gesprek om de course “op maat” te maken en verwachtingen over en weer te bespreken.

 • Kick-off meeting

  Een bijeenkomst om de rest van de groep (maximaal 10) te leren kennen en individuele verwachtingen uit te wisselen. Korte inleiding over grote internationale ontwikkelingen die impact hebben op het krachtenveld in deze tijd. Tijdens deze bijeenkomst worden tevens de definitieve data van het programma vastgelegd. 

 • Kennisbijeenkomst Finance

  Welke financiële en andere data helpen mij zicht te krijgen op de prestaties van de organisatie, dit om effectief, efficiënt en flexibel in te spelen op ontwikkelingen in de omgeving en afwijkende resultaten met focus op continuïteit en ambities van de organisatie.

Edwin Oude Middendorp, CEO Ecare Holding

Uitstekende opleiding met hoogwaardige, bijzondere gastdocenten, goede netwerkmogelijkheden en veel nieuwe inzichten die in de dagelijkse praktijk te gebruiken zijn.

Edwin Oude Middendorp, CEO Ecare Holding
 • 1e Openhaard bijeenkomst

  Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

 • Kennisbijeenkomst Risk

  Kansen/bedreigingen en onzekerheden in de omgeving. Welke afbreukrisico’s zijn hieraan verbonden? Hoe kan een organisatie hier door het leveren van “waarde(n)”op inspelen?

 • 2e Openhaard bijeenkomst

  Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

 • Kennisbijeenkomst Change

  Hoe geef ik leiding aan het mobiliseren voor en realiseren van ambities en krijg ik mijn beelden passend met bestaande beelden zowel binnen als buiten de organisaties?

Robert Schuuring, Directeur Industrie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling

Prachtige cursus! De belangrijkste CEO-vaardigheden worden op interactieve wijze in het juiste perspectief gezet.

Robert Schuuring, Directeur Industrie VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling
 • 3e Openhaard bijeenkomst

  Tijdens elke meeting staat één van de mindsets van Mintzberg centraal. Daarbij zal een CEO zijn/haar kennis/ervaring op interactieve wijze delen met de groep. Reflectie vormt de rode draad door de Open Haard bijeenkomsten.

 • Kennisbijeenkomst Stakeholders

  Welke interne en externe stakeholders kent mijn organisatie en hoe ga ik en het type organisatie waarin ik werk hiermee om, hoe onderhoud ik de relatie en weet ik belangen op een voor de organisatie op effectieve wijze op elkaar af te stemmen?

 • Laatste openhaard bijeenkomst

  Tijdens deze afsluitende bijeenkomst wordt terug gekeken op het totale programma van de CEO Master Course en afspraken gemaakt over vervolg activiteiten.

CEO Master Course
Direct inschrijven

Dit programma is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Segerink Search en Universiteit Twente, Professional Learning & Development. Het programma staat onder leiding van Dick Wijnveen, Professional Learning & Development, Universiteit Twente.


Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies