Opleidingen

CEO Master Course

Inspirerende opleiding voor directeuren

We leven in een steeds complexere en onderling verbonden wereld. Algemeen Directeuren worden geconfronteerd met nieuw leiderschap en uitdagingen op het gebied van innovatie en motivatie. 

Opleidingsoverzicht

Diploma
CEO Master Course
Graad: none
Duur
11 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
18 april 2018
Numerus fixus
Er is een numerus fixus van 16 plaatsen

Met de CEO mastercourse spelen we in op deze snel veranderende omstandigheden. Deze mastercourse is bedoeld voor directeuren die zich verder willen ontwikkelen of managers die al een directiepositie hebben en een volgende stap naar Algemeen Directeur willen maken.

Gezien de hiervoor beschreven verscheidenheid wordt het programma in co-creatie met de beoogde doelgroep/deelnemers zowel inhoudelijk als organisatorisch uitgevoerd.

Anders dan andere cursussen, ervaringen delen, kennis opdoen, maar vooral ook reflecteren, erg verrassend deze aanpak. Het heeft mij dan ook veel gebracht, een inkijkje in de beleving van CEO’s die je bij een gewone klassikale cursus nergens zult vinden.Marcel van Haren, FME

INHOUD

De CEO Master Course biedt relevante kennis en actuele ontwikkelingen rond de rol van CEO,  zijn directieteam, de organisatie en de externe omgeving. Voor de inhoudelijke richting en als denk- en werkraam voor de Master Course is gekozen voor het gedachtengoed van Henry Mintzberg, te weten “The Five Minds of a Manager”.

Programmaleider aan het woord

"De CEO Master Course staat garant voor het zelf inhoud en vorm geven van de eigen ontwikkeling van zij die eindverantwoordelijkheid (willen) dragen in het publieke en private domein. De Universiteit Twente faciliteert dit en zorgt voor verbindingen met actuele nieuwe inzichten vanuit de wetenschap en de praktijk."

Dick Wijnveen, Programmaleider Universiteit Twente

Testimonial Jan Steggink

“Het is belangrijk om je als ondernemer te blijven ontwikkelen, als ondernemer heb je natuurlijk bijna geen tijd voor een studie ernaast. Maar hoe word ik dan toch uitgedaagd? Hoe blijf ik on top? Ik wil niet alleen maar visie, missie of intenties horen. Ik wil resultaatgericht managen, ik wil relatie gericht managen en gedrag gericht managen.

Deze zaken heb ik bij de CEO master course bij Dick en Jos mogen ervaren. En elke keer een verfrissende middag/avond, die we met elkaar vooraf bespraken en waarvan we inhoudelijk ook input konden leveren. Goed gedaan heren!”

Jan Steggink, Owner at Stegginkinfra & Buro P+P

Beperkt aantal plekken beschikbaar
Deze Master Course start 18 april 2018
Direct inschrijven

DOELGROEP

De Master Course is gericht op directeuren, managers en professionals die de ambitie hebben zich te ontwikkelen tot algemeen directeur (CEO) en de ambitie hebben eindverantwoordelijkheid te willen dragen en leiding te willen geven aan andere leidinggevenden.

Ik wil niet alleen maar visie, missie of intenties horen. Ik wil resultaatgericht managen, ik wil relatie gericht managen en gedrag gericht managen. Deze zaken heb ik bij de CEO master course bij Dick en Jos mogen ervaren.Jan Steggink, Owner at Stegginkinfra & Buro P+P

Meer informatie over de CEO Master Course? Bekijk het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk.

Contact
Meer weten over de CEO Master Course? Neem contact op met Dick Wijnveen.
Meer informatie

Gerelateerde opleidingen

Hieronder vind je een lijst van opleidingen die (direct) gerelateerd zijn aan de opleiding CEO Master Course

Bedrijfs- en bestuurskunde
Leergang Bedrijf en Bestuur Waterschappen

Bedrijf en Bestuur Waterschappen is een unieke, praktijkgerichte studie, waarbij u ook uw persoonlijke netwerk binnen en buiten waterschappen vergroot.

Leergang Sustainable Business Innovation

Corporate Responsibility en duurzaamheid effectief verankeren in de organisatie vraagt om herziening van strategie.

Master Public Management

De Master Public Management (MPM) is dé tweejarige parttime opleiding voor (aankomende) managers, leidinggevenden en bestuurders in de publieke sector.

Master Risicomanagement

U verwerft diepgaande kennis en vaardigheden die passen bij een breed georiënteerde risicomanagementprofessional. U leert systematisch risico’s te identificeren, beoordelen en prioriteren.

Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector

In de Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector leert u succesvol leiding te geven aan digitale transformaties. Deze kennis en inzichten zijn direct toepasbaar in uw organisatie.

Masterclass Open Innovatiemanagement in de Maakindustrie

De Universiteit Twente en Stichting AMMON hebben de handen ineen geslagen om een unieke masterclass te ontwikkelen op gebied van het organiseren van open innovatie.

Masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid

De masterclass Operationeel Risicomanagement en Veiligheid richt zich zowel op preventie als afwikkeling van incidenten binnen industrie, vitale infrastructuur, zorg en openbare orde.

Masterclass Organiseren van Risicomanagement

Deze masterclass biedt u actuele inzichten in de risico’s verbonden aan de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Ook staat de organisatorische vormgeving van risicomanagement centraal.

Masterclass Personal & Leadership Development

De Masterclass Personal & Leadership Development is gericht op uw persoonlijke leiderschapsstijl en de ontwikkeling hiervan.

Masterclass Risicomanagement Cyclus

Deze masterclass zet de risicomanagement cyclus voor u op een rij en wordt gepresenteerd vanuit diverse perspectieven, met een verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden en met oog voor uw eigen inbreng.

Masterclass Sturing, Regie en Toezicht bij Verzelfstandigingen

De masterclass biedt theoretische en praktische verdieping op het gebied van verzelfstandiging, goed bestuur en toezicht.

MBA Public Management

De MBA Public Management biedt u een multidisciplinaire, analytische en creatieve benadering van thema's waarmee managers en leidinggevenden in de publieke en non-profit sector te maken hebben.

Pre-master course "De Ruimtemakers"

Deelnemers aan het programma verkrijgen brede kennis op het gebied van risicomanagement, passen de kennis toe in de praktijk en ontwikkelen persoonlijke vaardigheden.

Chat offline (contact)