Zie Onderwijs voor Professionals

Online én klassikaal

NIEUWE ONDERWIJSVORM BIJ PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT UNIVERSITEIT TWENTE

WAAROM BLENDED LEARNING?

Deelnemers aan de postacademische opleidingen van de Universiteit Twente hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit, om hun opleiding met werk en privéleven te combineren. Minder op vaste momenten en vaste locaties studeren. Hiervoor is een ander type onderwijs noodzakelijk. Onderwijs dat zelf ingericht kan worden qua tempo, volgorde, locatie en wijze. 

Martine ten Voorde, consultant Technology Enhanced Learning & Teaching
“Studeren in eigen tempo, op een eigen gekozen plaats en tijd, zonder de verplichting om wekelijks op vaste tijden plaats te nemen in een leslokaal.”

VOORDELEN VAN 'BLENDED'

Blended learning is een studiemethode die veel voordelen biedt voor uw persoonlijke leervoorkeuren. Er zijn fysieke bijeenkomsten, hard copy én digitale studiematerialen, de meest actuele artikelen, kennisfilmpjes, oefeningen, games, toetsen en zowel face-to-face als digitale interactie. En alles op één centrale plek, die 24/7 toegankelijk is.

Kerndocent Martin van Staveren
“Met veel oog voor de rol van de factor mens, ...”

TRADITIONEEL VS ‘BLENDED’

Doordat het studiemateriaal op deze verschillende manieren wordt aangeboden, wordt er met blended learning een veel groter leereffect bereikt dan enkel met traditioneel studeren. Dit maakt bovendien dat er meer ruimte is voor diepgang en interactie. Dit komt ten gunste van het vertalen van de opgedane kennis naar uw eigen (organisatie) context en het leren van elkaar. Op deze manier vergroot u de toegevoegde waarde van uw parttime Master of Masterclass.

KLASSIKALE BIJEENKOMSTEN

Natuurlijk zijn er ook klassikale bijeenkomsten in de vorm van collegedagen: dit zijn tweewekelijkse, interactieve studiedagen waarin samen met de mede-deelnemers en docent wordt gewerkt aan verdieping, uitwisseling en toepassing van de stof die u thuis heeft kunnen bestuderen.

Beginnen met een opleiding die 'blended' is? Bekijk de masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector!
Bekijk masterclass

HOE ZIET BLENDED LEREN ERUIT?

 • Alle informatie en tools op één centrale en afgeschermde plek
 • Altijd bereikbaar vanaf uw favoriete studieomgeving
 • Deel digitaal gedachten en vragen en krijg direct antwoord
 • Kijk inspirerende en verduidelijkende filmpjes over theorieën
 • Toets uw kennis door testen en oefeningen
 • Bereik verdieping tijdens de bijeenkomsten
 • Sparren met medestudenten en docenten
 • Actief up to date kennis toepassen op uw persoonlijke context
 • Leren van en met anderen
 • Testimonial Martine ten Voorde

  Martine ten Voorde, consultant Technology Enhanced Learning & Teaching van de Universiteit Twente

  Studeren in eigen tempo, op een eigen gekozen plaats en tijd, zonder de verplichting om wekelijks op vaste tijden plaats te nemen in een leslokaal. Dat is de vernieuwde opleiding Risicomanagement in de publieke sector. De opleiding volgt een blended leerconcept. Hierin wordt gebruik gemaakt van een combinatie van onderwijsvormen: thuis of op de werkplek (of waar dan ook) kan de deelnemer literatuur bestuderen, video’s bekijken, webinars volgen, quizjes maken om de voortgang van de studie zelf te toetsen, in gesprek gaan met elkaar op een levendig discussieforum in zowel kleinere groepen als grotere groepen en opdrachten maken waarin de deelnemer het geleerde kan toepassen. Dit is alles is weergegeven in een aantrekkelijke en overzichtelijke online leeromgeving én klassikale interactieve studiedagen.

 • Kerndocent Martin van Staveren vertelt

  Dr. ir. Martin van Staveren MBA, kerndocent van de masterclass Risicomanagement in de publieke sector (onderdeel van de executive Master Public Management), over Blended Risicomanagement voor de publieke sector

  Digitale transformatie, cyberrisico’s en privacy, steeds mondiger burgers met hoge verwachtingen, zorg en welzijn in transitie. Rode draad is de factor onzekerheid. Veel is immers onzeker over de snelheid en impact van deze ontwikkelingen op organisatie en stakeholders.

  Dit betekent dat het gebruikelijke risicomanagement ook aan transformatie toe is. Het moet worden aangepast aan de eisen van de huidige, snel veranderende en digitaliserende wereld. Evenals de opleidingen risicomanagement.

  Dit doen we binnen de nieuwe blended module Risicomanagement in de publieke sector van de executive Master Public Management, uniek in Nederland. Met veel oog voor de rol van de factor mens, de bijbehorende risico-subjectiviteit en de context en cultuur van publieke organisaties. Het helpt publieke managers om realistisch én effectief om te gaan met hun actuele risico’s, om zo hun publieke taak sober en doelmatig te kunnen uitvoeren.

 • Voorbeeld microlecture Risicomanagement

  Concreet voorbeeld van een onderwijselement uit het blended leerconcept. Kerndocent Martin van Staveren vertelt in deze online video over stap 3, risico classificatie, van de risicomanagement cyclus.

Daarom Blended Learning

Een combinatie van face-to-face onderwijs door gerenommeerde docenten en toegankelijk online onderwijs. Hierdoor heeft u als deelnemer in belangrijke mate zelf de regie over uw eigen studievolgorde en –tempo. Ook bepaalt u zelf wanneer u met uw opleiding bezig bent. Flexibel en mobiel studeren, waar en wanneer gewenst.

Deel en informeer

Bent u enthousiast over deze vorm van parttime studeren? Wilt u intern uw leidinggevende of collega's informeren om op een juist moment de mogelijkheden te bespreken? Deel deze pagina via 'deel deze pagina' verstopt net boven de footer (bv via Whatsapp, Gmail, Outlook of een andere app van uw voorkeur).

Blended learning: studeren in uw eigen tempo, op een zelfgekozen plaats en tijd!