Nieuwe onderwijsvorm bij Professional Learning & Development Universiteit Twente

Wat is blended learning?

De term ‘blended learning’ is geen welomschreven begrip, meerdere definities zijn in omloop. Het gaat bij blended learning om een combinatie van leercontexten: klassikaal, in leerteams, individueel, op de werkplek. E-learning of online leren is hierbij geen aparte leercontext: ICT ondersteunt het leerproces inhoudelijk en structureel.

Voor Professional Learning & Development Universiteit Twente staan het leerproces en de leeromgeving van de deelnemer centraal. Deze zijn per definitie blended wanneer opleidingsvormen, locaties, tijdstippen worden afgestemd op andere aspecten in het leven van deelnemers. In het bijzonder werk en privéleven.

In het model hieronder worden de verschillende aspecten van blended learning bij Professional Learning & Development Universiteit Twente weergegeven.

Bloom's Taxonomy revised

De basis voor blended learning in de programma’s van Professional Learning & Development Universiteit Twente wordt gevormd door ‘Bloom’s Taxanomy revised’, zoals u in onderstaand model kunt zien. De verschillende onderwijsvormen sluiten aan bij de verschillende leerprocessen die u doorloopt. Hierdoor behaalt u uiteindelijk maximaal leerrendement.

Waarom blended learning?

Deelnemers aan de postacademische opleidingen van de Universiteit Twente hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit, om hun opleiding met werk en privéleven te combineren. Minder op vaste momenten en vaste locaties studeren. Hiervoor is een ander type onderwijs noodzakelijk. Onderwijs dat zelf ingericht kan worden qua tempo, volgorde, locatie en wijze. 

Voeg daarbij de technologische mogelijkheden om het onderwijs te ondersteunen en je komt uit op blended learning. Een combinatie van face-to-face onderwijs door gerenommeerde docenten en toegankelijk online onderwijs. Hierdoor heeft u als deelnemer in belangrijke mate zelf de regie over uw eigen studievolgorde en –tempo. Ook bepaalt u zelf wanneer u met uw opleiding bezig bent. Flexibel en mobiel studeren, waar en wanneer gewenst.

Blended learning: studeren in uw eigen tempo, op een zelfgekozen plaats en tijd!

Meer weten?
Beginnen met een opleiding die 'blended' is? Kijk dan eens naar de masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector!
Bekijk masterclass
Chat offline (contact)