Risicoperceptie en Risicocommunicatie

Anno nu zijn risicoperceptie en risicocommunicatie niet meer weg te denken als onderdeel van de maatschappelijke werkelijkheid met betrekking tot risico en veiligheid.

Naast de ‘harde’ kant van risico management is daarmee ook de ‘zachte’ kant tot een standaardonderdeel van het risicomanagementproces van (semi-)overheden en commerciële organisaties geworden. Beleidsbepalers, bestuurders en managers dienen dus te beschikken over actuele inzichten op het vlak van communicatie en gedrag om daarmee effectief invulling te kunnen geven aan het risicomanagement binnen hun organisatie en hun omgeving.

Deze masterclass gaat in op de belangrijkste benaderingen rond de perceptie van risico en veiligheid en leert je kritisch te reflecteren op deze benaderingen. Vervolgens spitsen de bijeenkomsten zich toe op de toepassing bij risicocommunicatie, bij crisiscommunicatie en bij conflicthantering met betrekking tot risicoperceptie en communicatie. De aandacht richt zich zowel op de burger als op de (semi-)overheid en commerciële organisaties die met burgers, belangengroepen en klanten te maken hebben. Naast communicatieprocessen komen ook organisatiepsychologische aspecten aan de orde en de betekenis van leiderschap bij risico en veiligheid.

Ontvang digitale brochure

Na het volgen van deze masterclass ben je op de hoogte van de belangrijkste thema’s en theorieën in het risicoperceptie-onderzoek en op de toepassingsgebieden risico- en crisiscommunicatie. De geboden inzichten stellen je in staat om communicatieve vraagstukken rond strategische en ad-hoc risico’s adequaat te beoordelen.

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor (project)managers en professionals in de publieke, private en non-profitsector die op zoek zijn naar verfrissende kennis, inspiratie en een nieuw netwerk. Managers en professionals die vanuit actuele kennis en inzichten over risicocommunicatie effectiever vorm willen geven aan hun projecten of organisatie.

Je wordt als deelnemer aan de Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie toegelaten als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Vragen over deze masterclass?
M.R. van der Leer (Marjolein)
Studieadviseur PLD Centre

Opleidingsoverzicht

Certificering
Masterclass Risicoperceptie & Risicocommunicatie
Bewijs van deelname
Faculteit
Professional Learning and Development
Duur
3 maanden
Voltijd/deeltijd
Deeltijd
Taal
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Instroommoment
11 september 2025
Locatie
Enschede, U Parkhotel
Aantal plaatsen
Er zijn 20 opleidingsplaatsen
Collegedagen
6

Meer weten?

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies