Zie Seniorenvereniging GEWIS

Organisatie en bestuur

GEWIS

Goed En Wel In Samenzijn

Seniorenvereniging van de Universiteit Twente

p/a Wagnerlaan 7, 7522 KH Enschede
Opgericht in 1977; het ledental schommelt rond 360; het verenigingsjaar loopt van september tot september.

GEWIS is een subvereniging van de UT-Kring, de personeelsvereniging van de Universiteit Twente. Zie https://www.utwente.nl/nl/ut-kring/. We hebben een eigen huishoudelijk reglement, dat vastgesteld is door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Conform dat reglement benoemt deze ALV ook de voorzitter en de overige bestuursleden.

GEWIS is actief voor de gepensioneerden van de UT. Oud-collega’s en hun partners kunnen elkaar binnen GEWIS ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten. Rangen en titels spelen geen rol in de onderlinge contacten; de persoonlijke inzet is het enige dat telt. In moeilijke tijden zijn er mede-GEWISsers die op bezoek komen of u anderszins bijstaan. In vrolijke tijden delen zij uw blijdschap. Twee of drie keer per maand organiseert GEWIS op dinsdagmiddag presentaties over diverse onderwerpen, excursies naar bedrijven of instellingen en wandelingen.

Andere activiteiten die we ondersteunen zijn leesclubs, fitness, wandelen in een kleine groep. Bovendien kunt u ook deelnemen aan de activiteiten van de UT-Kring, zoals jeu de boules, tuinvereniging enz. Zie UT-Kring sub-verenigingen.

Verder is er jaarlijks het kerstdiner, de nieuwjaarsbijeenkomst en een dagtocht in de maand mei.

Als u dat wilt is GEWIS voor u een vriendenclub.

Voor de activiteiten ‘in-eigen-huis’ maken we gebruik van Boerderij Bosch. Ook het bestuur vergadert daar maandelijks.

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Functie

Naam

Telefoon 

E-mail

Voorzitter

Cees van Vilsteren

074 267 1760

vilsterenca@gmail.com  

Vicevoorzitter en
UT-Kring zaken

Maarten Fokkinga

074 250 2653

m.m.fokkinga@gmail.com

Secretaris

Maria Gulmans

0610 012 966

mgulmans@gmail.com

Penningmeester

Louise Vrielink

0618 585 742

penningmeestergewis@ziggo.nl

Activiteitencoördinator

Cees Terlouw

0623 764 620

activiteitgewis@gmail.com

Lid (Ledenadministratie)

Martin Beusekamp

074 250 0584

martinbeusekamp@hotmail.com

SAMENSTELLING VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Een belangrijk aspect van GEWIS vormen de 2 (soms 3) bijeenkomsten die maandelijks worden gehouden. Die zijn zeer gevarieerd en vergen een tijdige en nauwkeurige voorbereiding. Daartoe heeft GEWIS een Activiteitencommissie, die onder leiding van de Activiteitencoördinator het programma voorbereidt. De Activiteitencommissie bestaat uit de activiteitencoördinator Cees Terlouw en de leden Ans Fokkinga, Ron Velthoen en Imme de Bruijn.

PRIVACYREGLEMENT

Het privacyreglement kunt u hier inzien.