GEWIS is een subvereniging van de personeelsvereniging UT-kring. We hebben een eigen huishoudelijk reglement, dat vastgesteld is door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Conform dat reglement benoemt deze ALV ook de voorzitter in functie en de overige bestuursleden.

Een belangrijk aspect van GEWIS bestaat uit de 2 tot 3 bijeenkomsten die maandelijks worden gehouden. Die zijn zeer gevarieerd en vergen een tijdige en zeer nauwkeurige voorbereiding. Daartoe heeft GEWIS een Activiteitencommissie, die onder leiding van de Activiteitencoördinator het programma voorbereidt.

Samenstelling van het bestuur:

Functie/e-mail

Naam

Telefoon

Voorzitter

Cees van Vilsteren

074 267 1760

Vicevoorzitter

Maarten Fokkinga

074 250 2653

Secretaris

Maria Gulmans

061 001 2966

Penningmeester

Joke Dijkstra

074 250 0958

Activiteitencoördinator

Imme de Bruijn

074 278 0420

Lid (Ledenadministratie)

Gert Meijerink

053 478 1688

Lid (UT-Kring zaken)

Michiel van Buchem

053 434 8787

U kunt in één keer een e-mail aan alle bestuursleden sturen. De Activiteitencommissie bestaat uit Imme de Bruijn, Pieter van Riesen, Femie Robers-Tenniglo en Hans Weber. Voor de activiteiten ‘in-eigen-huis’ maken we gebruik van het honk van de UT-Kring, de Boerderij Bosch. Ook het bestuur vergadert daar maandelijks. De webmaster van deze site is Gerrit van Essen, telefoon 0616 821 133 of e-mail.