Zie Seniorenvereniging GEWIS

Organisatie en bestuur

GEWIS

Goed En Wel In Samenzijn

Seniorenvereniging van de Universiteit Twente
p/a Wagnerlaan 7, 7522 KH Enschede
Opgericht in 1977; het ledental schommelt rond 400; het verenigingsjaar loopt van september tot september.
GEWIS is een sub-vereniging van de de UT-kring, de personeelsvereniging van de Universiteit Twente. Zie http://www.utwente.nl/ut-kring

We hebben een eigen huishoudelijk reglement, dat vastgesteld is door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Conform dat reglement benoemt deze ALV ook de voorzitter in functie en de overige bestuursleden.

GEWIS is actief voor de gepensioneerden van de UT. Oud-collega’s en en hun partners kunnen elkaar binnen GEWIS ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten. Rangen en titels spelen geen rol in de onderlinge contacten; de persoonlijke inzet is het enige wat telt. In moeilijke tijden zijn er mede-GEWISsers die op bezoek komen of u anderszins bijstaan. In vrolijke tijden delen zij uw blijdschap. Twee of drie keer per maand organiseert GEWIS op dinsdagmiddag lezingen over diverse onderwerpen, excursies naar bedrijven of instellingen en wandelingen. En verder is er jaarlijks het Kerstdiner, de Nieuwjaarsbijeenkomst en een dagtocht in de maand mei. Als u dat wilt is GEWIS voor u een vriendenclub.

Een belangrijk aspect van GEWIS bestaat uit de 2 tot 3 bijeenkomsten die maandelijks worden gehouden. Die zijn zeer gevarieerd en vergen een tijdige en zeer nauwkeurige voorbereiding. Daartoe heeft GEWIS een Activiteitencommissie, die onder leiding van de Activiteitencoördinator het programma voorbereidt.

Samenstelling van het bestuur

Functie

Naam

Telefoon       E-mail

Voorzitter

Cees van Vilsteren

074 267 1760
vilsterenca@gmail.com

Vicevoorzitter en
UT-Kring zaken

Maarten Fokkinga

074 250 2653
m.m.fokkinga@gmail.com 

Secretaris

Maria Gulmans

061 001 2966

mgulmans@gmail.com

Penningmeester

Louise Vrielink

0618 585 742 

deslouvrie@hotmail.com

Activiteitencoördinator

Imme de Bruijn

074 278 0420

activiteitgewis@gmail.com  

Lid (Ledenadministratie)

Martin Beusekamp

074 250 0584

martinbeusekamp@hotmail.com 

De Activiteitencommissie bestaat uit Imme de Bruijn, Ans Fokkinga en Ron Velthoen. Voor de activiteiten ‘in-eigen-huis’ maken we gebruik van het honk van de UT-Kring, de boerderij Bosch. Ook het bestuur vergadert daar maandelijks. De webmaster van deze site is Gerrit van Essen, telefoon 0616 821 133 of e-mail.


PRIVACYREGLEMENT

Het privacyreglement kunt u hier inzien.

E-MAIL

GEWIS maakt zo veel mogelijk gebruik van e-mail. Hebt u uw email-adres nog niet doorgegeven dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen aan de ledenadministratie.

Helaas heeft de Universiteit Twente besloten de misc e-mail adressen niet langer te hosten. Een aantal GEWIS-leden heeft dientengevolge een nieuw e-mailadres moeten aanmaken. Aan hen het vriendelijke verzoek dit nieuwe adres te melden aan de ledenadministratie (dank aan hen die het nieuwe adres wel al aan het bestuur hebben gemeld!).