Cursus beginnend tuinieren 2016 Course

Cursus beginnend tuinieren BTD

Te geven door: Henny Kramers-Pals, Anke Egberts (BTD mentoren/tuincoaches)

Plaats: Blokhut UT

Datum: 5 maart, 2 april en 23 april, steeds van 14.00 uur tot 16.30 uur,

Inhoud: Wat een beginnend tuinier bij BTD zou moeten weten: theorie & praktijk.

De bijeenkomsten beginnen met uitleg (in de Blokhut). Daarna ga je aan het werk in je eigen tuin waarbij Henny en Anke voordoen en begeleiden.
Zaterdag 5 maart: Uitleg over teeltwisseling en de opzet van een tuinplan. Maken van het tuinplan voor je eigen tuin, onder andere daarin aangeven waar wel en waar geen mest bij moet. Aanwijzingen voor onkruidvrij maken van je eigen tuin, inwerken van mest en gebruik van gereedschap.
Zaterdag 2 april: Voorbereiding voor zaaien, poten en uitpoten in april. We gaan in op (1) de voorbereiding van de grond; (2) zaaigoed, pootgoed, zaai- en pootafstand; (3) peulenrekken; (4) wieden en verwijdering van tuinafval; (5) begieten. We demonstreren het gebruik van gereedschap daarvoor.
Zaterdag 23 april: Voorbereiding voor zaaien, poten en uitpoten na deze datum. We gaan opnieuw in op het wieden.
Tussendoor houden Henny en Anke als mentor contact met je en volgen ze je voortgang. Als je je tijdig aanmeldt (uiterlijk 27 februari) maken ze van te voren een afspraak voor een inspectie van hun tuintje. Ze kunnen de standaardplattegrond (voor 1,50 bij 10 meter of 3 bij 10 m) daarna desgewenst op maat aanpassen.

Eigen bijdrage: 15 euro voor de hele cursus, over te maken op bankrekening NL65 INGB 0001744074

t.n.v. Tuinver. BTD, Enschede, onder vermelding van Cursus tuinieren.

Opgave kan bij Paul Oostrom, p.e.oostrom@utwente.nl, uiterlijk 4 maart. S.v.p. vermelden:

  • Je naam, emailadres en telefoonnummer

Course: Starting your BTD-garden

Instructors: Henny Kramers-Pals, Anke Egberts (garden coaches)

Location: Blokhut

Dates: March 5, April 2 and April 23, 14:00 – 16:30.

Course content: What a beginning BTD-gardener has to know: theory & practice.

The meetings start with explanation and instruction (in the Blokhut). After this you work in your own garden, instructed and coached by Henny and Anke.

Saturday, March 5: Explanation of the principles of crop rotation and garden planning. Planning your own garden, including the indication where manure is necessary. Instructions for removing weeds, working in manure and choosing the right tools for these jobs.

Saturday, April 2: Preparation for sowing and planting in April. We discuss the main points, give demonstrations and help choosing the right tools for these jobs.

Saturday, April 23: Preparation for sowing and planting in May and later. Weeding revisited.

During and after the course we are in touch with you and watch your progress. If you register before February 28 we make an appointment to inspect your garden. After this we can adapt the standard gardening plan to your garden.

Costs are 15 euro for the complete course, to be transferred into bank account NL65 INGB 0001744074 in the name of Tuinver. BTD, Enschede. Please mention: Gardening course.

Registering can be done by sending an email to Paul Oostrom, p.e.oostrom@utwente.nl before March 5. Please mention:

  • Your name, email address and phone number