ALV 2019

Jaarverslag van de UT Kring 2018/2019

UT Kring leden:

Het aantal leden van de UTK Kring bedraagt momenteel:   1320. Per 1-9-2018 was dat 1317.
Ledenaantal GEWIS : 398

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                                      Dirk de Groot
Penningmeester:                            Anita van Dijk
Secretaris:                                      Hannie Rensink
Activiteiten:                                   Trudie Hondelink,  Ellen Diepeveen
Afgevaardigde GEWIS:                  Eddy ter Heijne

Bestuursactiviteiten:

Het bestuur vergaderde 2 keer per maand.
Het bestuur heeft  zich het afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen:
UT- sportdag, wet privacy, annuleringsverzekering mbt  activiteiten, gesprekken met het FB i.v.m. wisseling cateraar, het maken van flyers voor nieuwe medewerkers, gesprek met de directeur  HRM m.b.t. het beter informeren van nieuwe medewerkers over de UT-Kring,  up to date houden van de website en  informatie op facebook, het organiseren van onderstaande activiteiten.

Activiteiten september 2018 tot en met augustus 2019:

Alle activiteiten zijn terug te lezen op onze website: www.utwente.nl/ut-kring/archief/activiteiten/.

Deltawerken en Tweede Kamer
Libelle Zomerweek 2019
Sportieve middag
Lezing Personeelsvereniging Gemeente Enschede
Tennisvereniging UT-Kring Lustrum
Paas bloemschikken
De Haaksbergse revue
Wintersporten in Winterberg
Kerst bloemschikken
Kerstreis naar Londen
Sinterklaasfeest 2018
Beeld & Geluid
Bundesliga wedstrijd
Musical Mamma Mia!
Forel vissen