Jury Marina van Dammebeurs

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Mevrouw ir. Wilma Toering-Keen (voorzitter)
- lid Raad van Bestuur GGN
- lid Raad van Toezicht ROC van Twente
- Penningmeester Universiteitsfonds Twente

Mevrouw Helga Zevenbergen (RA)
- Directeur-Eigenaar SES Creative

Mevrouw prof. dr. Marianne Junger
- Professor Cyber Security and Business, Universiteit Twente

Mevrouw dr. Susan Roelofs
- Onderzoeker Universiteit Twente bij onderzoeksinstituten MIRA en MESA+
- Winnares van Damme-beurs 2013