UTTOM

Twents Onderwijsmodel (TOM)

Welkom op de website over het Twents Onderwijsmodel (TOM). Alle bacheloropleidingen van de Universiteit Twente zijn vormgegeven volgens TOM. Op onze Engelstalige website staat beschreven wat TOM inhoudt, waarom TOM is ingevoerd en welke uitgangspunten centraal staan. In Mijn TOM delen docenten, onderwijsmedewerkers en studenten hun praktijkervaringen met TOM. Bekijk de Module Map voor een overzicht van alle modules of bekijk TOM evenementen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over CELT, ondersteuning en diensten en handige tools voor bijvoorbeeld actief leren, modules ontwerpen en coordineren, projecten opzetten en toetsing op onze Engelstalige website www.utwente.nl/celt.

Contact

Wilt u meer informatie, stuur dan een email naar tom@utwente.nl 

Veelgezochte termen

Twents Onderwijs Model, modules, 15EC, Student Driven Learning, verplichte contacturen, variatie aan werkvormen, samenhang, integratie, tutorbegeleiding, leerlijnen, gedeelde modules, werken in projecte, 3 o's, onderzoeken, ontwerpen, organiseren, ondernemendheid, gestructureerde en open projecten, keuzevrijheid, campusgemeenschap, verantwoordelijkheid, full-time studeren, samenwerken, samen leren, peerfeedback, feedback, peerreview, multidisciplinair, T-shaped professional, snel op de juiste plek, bindend studie advies, BSA, geïntegreerde toetsen, tussentoetsen, reparaties, repareren, projecttoets, herkansingen, herkansen, compensatoir toetsen, inspiratie, good practices, voorbeelden