Zie Cursus PT

Toelating

GESCHIKT VOOR JOU?

Toelatingseisen

Voor directe toelating tot de cursus Procestechnologie is een van de volgende vooropleidingen vereist:

  • een afgeronde universitaire opleiding chemie, werktuigbouwkunde of technische natuurkunde;
  • een afgeronde hbo-opleiding chemische technologie, chemische techniek, procestechniek, chemie, fysische techniek (c.q. technische natuurkunde) of werktuigbouwkunde.

Heb je een andere vooropleiding en wil je toch de cursus volgen? Er zijn alternatieve routes om toegelaten te worden. Het bestuur van de opleiding kan op basis van jouw vooropleiding en werkervaring beoordelen of je in aanmerking komt voor de toelating.

Beschik jij over voldoende voorkennis van wiskunde en chemie? Ook dan maak je kans op een toelating. Het beschikken over deze kennis is als kandidaat cursist namelijk een vereiste om kans te maken op een toelating. Beschik je niet over deze kennis? Dan kan je jezelf laten bijspijkeren door eigen voorbereidingen te treffen of volg de speciaal op het programma Procestechnologie gerichte opstapcursus.

De cursuscoördinator kan je meer vertellen over de mogelijkheden om toegelaten te worden. Neem contact op met de cursuscoördinator Alexandra Elbersen.

MSc-opleiding Chemical Engineering

De examencommissie van de MSc opleiding Chemical Engineering hanteert een separate toelatingsprocedure voor cursisten die alle onderdelen van de cursus Procestechnologie met succes hebben gevolgd. Deze staat omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling ChE. De nominale studielast voor de MSc Chemical Engineering is in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek vastgesteld op 120 EC (3.360 uur). Dit komt overeen met twee jaar studie op fulltime-basis.

Ben je in het bezit van alle drie Procestechnologie diploma’s en wil je worden toegelaten tot het MSc examen van de opleiding Chemical Engineering? Richt dan een schriftelijk verzoek aan de secretaris van de examencommissie van de opleiding ChE. Een mondelinge aanmelding is niet voldoende. Een schriftelijk verzoek omvat verder een uitgebreid CV met een overzicht van de opleiding(en) en relevante werkervaring.

De examencommissie geeft vrijstelling voor zo goed als alle vakken op basis van eerder verworven kennis (de cursus Procestechnologie) en benoemt een afstudeercommissie, die minimaal bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een lid van de wetenschappelijke staf die vakkundig is op het gebied waarover de kandidaat rapporteert. Deze commissie beoordeelt of een kandidaat (chemisch technologisch) onderzoek of ontwerp van voldoende wetenschappelijk niveau heeft verricht dat voldoet aan de eindtermen die ook gelden voor een reguliere afstudeeropdracht.

Bij vragen kun je het beste contact opnemen met de cursuscoördinator.