Zie Home

Toelating

Voor toelating tot de PT-cursussen is een van de volgende vooropleidingen vereist:

  • een afgeronde universitaire opleiding chemie, werktuigbouwkunde of technische natuurkunde
  • een afgeronde hbo-opleiding chemische technologie, chemische techniek, procestechniek, chemie, fysische techniek (c.q. technische natuurkunde) of werktuigbouwkunde

Heb je een andere vooropleiding? Ook dan is het mogelijk om toegelaten te worden, mits het bestuur van de opleiding toestemming geeft. De cursuscoördinator kan hierover meer informatie verschaffen. Als kandidaat-cursist moet je in ieder geval voldoen aan enige vakinhoudelijke eisen om een redelijke kans van slagen te hebben. De eisen betreffen vooral de voorkennis van wiskunde en chemie.

Je wiskundekennis moet tenminste de volgende onderwerpen omvatten:

  • differentiëren en integreren;
  • het opstellen en oplossen van eerste orde differentiaalvergelijkingen.

Op het gebied van chemie is kennis van zowel fysieke chemie als thermodynamica vereist.

Wie niet over bovengenoemde voorkennis beschikt, kan deze bijspijkeren door eigen voorbereiding of door het volgen van de speciaal op de PT-cursus gerichte opstapcursus.

Inschrijving PT cursus 

Lees hier meer informatie over hoe zich in te schrijven.  

MSc-opleiding Chemical Engineering

De examencommissie van de MSc-opleiding Chemical Engineering hanteert een separate toelatingsprocedure voor cursisten die de cursus Procestechnologie I, II en III met succes hebben gevolgd. Deze staat omschreven in artikel 6.9, lid 3 van de Onderwijs- en Examenregeling ST en ChE (OER). De nominale studielast voor de MSc Chemical Engineering is in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek vastgesteld op 120 EC (3.360 uur). Dit komt overeen met twee jaar studie op fulltime-basis.

Ben je in het bezit van alle drie Procestechnologie diploma’s en wil je worden toegelaten tot het MSc-examen van de opleiding Chemical Engineering? Richt dan een schriftelijk verzoek aan de secretaris van de examencommissie van de opleiding ChE. Een mondelinge aanmelding is niet voldoende. Een schriftelijk verzoek omvat verder een uitgebreid CV met een overzicht van de opleiding(en) en relevante werkervaring.

De examencommissie benoemt een afstudeercommissie, die minimaal bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een lid van de wetenschappelijke staf die vakkundig is op het gebied waarover de kandidaat rapporteert. Deze commissie beoordeelt of een kandidaat (chemisch technologisch) onderzoek of ontwerp van voldoende wetenschappelijk niveau heeft verricht dat voldoet aan de eindtermen die ook gelden voor een reguliere afstudeeropdracht.