Toelating tot MSc opleiding

Na het behalen van alle drie cursussen is het mogelijk om je MSc diploma Chemical Scince & Engineering te behalen. De examencommissie van de MSc opleiding Chemical Science & Engineering hanteert een separate toelatingsprocedure voor cursisten die alle onderdelen van de cursus Procestechnologie met succes hebben gevolgd. Als cursist ontvang je vrijstelling voor alle vakken en moet je alleen nog een afstudeeropdracht doen. Deze wordt in je eigen bedrijf gedaan en begeleidt door een vakgroep van de opleiding. 

De cursuscoördinator begleidt je in dit proces.